PARASAL MEBLAĞLARI YENİDEN DEĞERLEME BİLGİ NOTU


Türk Hukukunda Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerde yer alan parasal değerler iki yöntem ile güncellenmektedir. Bu yöntemlerden biri,  ilgili kurum tarafından özellikle idari para cezaları miktarların güncellenerek Resmi Gazete’de veya kurum sayfasında duyuru olarak kamuoyuna sunulmasıdır. İkinci yöntemde ise kurum tarafından güncelleme yapılmamakta, ilgili mevzuatta ek madde ile yeniden değerleme oranı nispetince miktarların güncelleneceği hükmüne yer verilmektedir. Kurum tarafından yapılan idari para cezalarına ve diğer parasal sınırlara ilişkin  güncellemeler[1] için bu çalışmadaki Tablo-4’e bakınız. Bu tabloda güncellenmiş oranlara linkler verilmiştir.

 

Bu çalışmanın asıl amacı tek tek yeniden değerleme yapılmak suretiyle güncellenmeyen meblağlar için,  meblağların bugün ki değerini hesaplamakta kullanılacak bir cetvel hazırlamaktır.  Bu amaçla, 2000-2014 yılları arasında yayımlanmış yeniden değerleme oranlarını gösteren tebliğler derlenmiş ve bir tabloya dönüştürülmüştür. (Tablo 1) Bu oranlardan yola çıkılarak her yıl için kullanılacak katsayılar*** hesaplanmıştır.(Tablo 2)  Mevzuat metninde yer alan meblağın mevzuata işlendiği tarihe karşılık gelen katsayı ile çarpılması sonucu yaklaşık olarak bugün ki değerine ulaşmak mümkündür. Tablo-3 ilgili kanun maddesi ve ilgili katsayının birlikte sunulduğu bir cetveldir. Katsayı ile ilgili miktar çarpılarak 2014 yılı güncel değerleri bulunabilir.

 

***Katsayının nasıl hesaplandığına ilişkin bilgiyi Tablo 5’de bulabilirsiniz.

 

Bilgi notuna ve tablolara erişmek için tıklayınız.