New York mahkemeleri modern aile için "babalık karinesini" yeniden tanımlamaya çalışıyor (Christopher v ZZ, New York Sup Cts Appellate Division, 3rd J Dept, 25 Ocak 2018)

New York Temyiz Mahkemesi, iki kadın arasında gerçekleşmiş olan bir resmi evlilik içinde kadınlardan birinin doğurmuş olduğu çocuğun biyolojik babasının çoçuğun doğumundan sonra açtığı babalık davasında, biyolojik babanın "babalık testi" isteminin reddedilmesi gerektiğine karar verdi.  

Mahkemenin hükmünün ana dayanağı, New York eyalet mevzuatının tanımladığı, evlilik döneminde doğmuş çocukların meşru ebeveynlerinin söz konusu evli çift olduğu yönündeki karine ("presumption of legitimacy").  Bu karinenin söz konusu olduğu babalık davalarında, mahkemelerin karineye dayanarak, eğer çocuğun çıkarları gerektiriyorsa, babalık testi istemlerini reddetmeleri gerekiyor.  Mahkeme, eşitlik ilkesi altında, mevzuatla evli çiftlere bu karineyle getirilen korumanın tüm çiftlere uygulanması gerektiğini belirtti.  Davalı annenin eşi olan kadının çocuğun biyolojik ebeveyni olamayacağının tıbben kesin olarak bilinmesinin de mevzuatta tanınan karineyi otomatik olarak çürüttüğünün varsayılamayacağı vurgulandı.  Mahkeme, aksi bir yorumun mevzuatta evli çiftlere tanınan karine ve korumanın bu tür evliliklerdeki çiftlere hiçbir zaman uygulanamaması--ve eşitlik ilkesinin ihlali--sonucunu doğuracağına dikkat çekti.

Mahkeme, babalık testinin reddedilmesi gerektiği hükmüne ikinci neden olarak da, babalık davası açan kişinin çiftle en başta girmiş olduğu anlaşmaya işaret etti.  New York mevzuatı babalık testlerinin, "equitable estoppel" doktrinine dayanılarak, yine çocuğun çıkarları gerektiriyorsa, reddedilmesi gerektiği şeklinde de bir düzenleme içeriyor.  "Equitable estoppel" doktrini, hak sahiplerinin haklarından feragat ettiklerine dair bir kişiyi inandırdıktan sonra, bu hakkı bu kişiye karşı sonradan kullanmak istediklerinde, bazı şartlar altında mahkemelerin bunu engellemesine izin veriyor.  

New York mevzuatı, ilgili kişiler arasında resmi sözleşme olduğu ve işlemlerin tıbbı personel eşliğinde yapıldığı durumlarda, bazı şekil şartlarına da uyulması koşuluyla, tarafların ebeveynlik haklarına dair bazı kesin (aski kanıtlanamaz) karineler öngörüyor.  Mahkemenin kararında, bu davada, bu koşulların oluşmadığına ayrıca dikkat çekilmiş.

KAYNAK: Christopher v ZZ, No 533068, New York Sup Ct, Appellate Division, Third Jud Dept (Jan 25, 2018) (https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/01/ny-custody.pdf)