Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II 23.1)’nde Değişiklik Yapıldı. Ayrıntılar için Tıklayınız.

 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II 23.1)’nde Değişiklik Yapıldı.

 

Ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri ile ilgili Yapmayı planladıkları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi artık mümkün olmadığından, bu işlem özel nitelikli işlemlerden çıkarıldı.


Payları borsada işlem gören ortaklığın devrolunan konumunda, payları borsada işlem görmeyen ve birleşmeye esas olan finansal tablolar itibariyle aktif toplamı daha büyük olan bir ortaklık ile birleşmesi durumunda, devralan ortaklıkta birleşme işlemi öncesi hakim ortak konumunda olanlar ile bunlarla birlikte hareket edenler tarafından pay alım teklifinde bulunulması zorunluluğu getirildi.

 

 
27/2/2015 tarihi itibariyle kurulca karara bağlanmamış başvurularda bu yeni düzenleme uygulanacaktır.
 
 
İlgili Tebliğ değişikliği için tıklayınız.