Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin Uygulamasına ilişkin tebliğler tek tebliğ altında birleşti. Ayrıntılar için tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Tebliğ 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.  Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe giriyor.
 
ÖTV Genel Tebliğlerinin (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri, 16/3/2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğlerin kaldırılan bölümlerine yapılan atıflar, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerine yapılmış sayılacaktır.
 
İlgili Tebliğle ulaşmak için tıklayınız.