Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

T.C Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre;

18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile "Kara, deniz ve hava taşıtlarından oluşan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri günümüz koşullarına uygun şekilde revize edilmiş; basit, sade ve anlaşılabilir tek tebliğ haline getirilmek suretiyle “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” olarak yayımlanmıştır."

Yeni tebliğ 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

GİB tarafından yayımlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.