Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.


Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

 
19/2/2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre;

-Lisans süre uzatımı bedelleri artık peşin ödenecek.

-Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu Kuruma bildirilecek. (Eski düzenlemede vuku veya öğrenme tarihinden itibaren 60 gün içinde bildirim yapılması zorunluluğu vardı)

-Petrol Piyasasi Daire Başkanlığı tarafından sonuçlandırılacak Lisans tadillerinin kapsamı değiştirildi. Buna göre;

Ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerine ilişkin lisans tadilleri,

Dağıtıcı lisansına  Sadece taşıma faaliyetinin (Eski düzenlemede taşımanın yanı sıra ihrakiye teslimi ve madeni yağ faaliyetleri de vardı) alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetin dağıtıcı lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,

Lisanslara kayıtlı tesis adresi, lisansta yer alan süre içerisinde ibraz edilmiş olmaları kaydıyla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi ve Marka Tescil Belgesi bilgilerinin değiştirilmesine ilişkin lisans tadillerinin yanı sıra ARTIK Lisans Sahibinin unvanına ilişkin lisans tadilleri,
 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca ve tadil başvurusunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit edilmesinden itibaren on beş gün içerisinde sonuçlandırılacak. 
 
İlgili Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.