SPK İLKE KARARLARI İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

SPK İLKE KARARLARI İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

 

2014/34 sayılı SPK Haftalı Bülteninde iki ilke karar yayımlanmamıştır.

Kararlar ile getirilen düzenlemeler:


(1) 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı : Türk Ticaret Kanunu’nun 155 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.


(2) 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı İlke kararı: Tebliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Faaliyet izninden kısmen feragat eden aracı kurumlar, iptale ilişkin Kurul kararını izleyen 2 yıl içinde ilgili faaliyet izni için Kurula yeniden başvuramaz” hükmü 6362 sayılı SPKn çerçevesinde çıkarılmış olan Yatırım Kuruluşları Tebliği ve III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Yatırım Hizmetleri Tebliği) uyarınca verilecek olan yetki belgeleri için uygulanacak, Aracı kurumların ve bankaların belgelerinin mülga 2499 sayılı SPKn ve Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca verilmiş mevcut yetki belgeleri için uygulanmayacaktır.


(3) 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı İlke kararı: Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca SPK’dan alınmış alınmış olan tüm repo-ters repo yetki belgeleri geçersizdir.


(4) 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı İlke kararı: Repo-Ters Repo işlemlerinde yetki belgesi alınması uygulanması yerine Aracı kurumların repo ve ters repo işlemlerini yapmaya başlamadan önce Kurula bildirimde bulunması esası getirildi. Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca SPK’dan repo-ters repo yetki belgesi almış olan kurumlar ise söz konusu bildirimi yapmış kabul edilecek.


(5) 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı İlke kararı: Daha önce verilmiş repo-ters repo yetki belgelerinin aslının Kurula gönderilmesi ve ticaret sicilinden terkin edilmesi gerekiyor.


(6) 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı İlke kararı: Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Sermaye Yeterliliği Tebliği) 7 nci maddesinde belirtilen asgari özsermaye tutarları 2015 yılı için güncellenmeyecek, 2014 yılındaki tutarlar geçerli olacak.


(7) 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı İlke kararı: Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca kaldıraçlı alım satım işlemleri için ilave asgari özsermaye yükümlülükleri öngörülmediğinden Sermaye Yeterliliği Tebliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmayacak.

16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı için tıklayınız.

16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı ilke kararı için tıklayınız.