SÜRÜCÜLERE UYGULANACAK CEZA PUANI CETVELİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 24/8/2017 tarih ve 30164 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli'nde değişiklikler yapıldı.

Değişiklikler neticesinde eklenen ihlaller ve bu ihlallere karşılık ceza puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ayrıca yapılan değişiklik ile "Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak" ceza verilmesi gereken ihlal olmaktan çıkarılmıştır.

KANUN

MADDESİ

TRAFİK KURAL İHLALİNİN KONUSU

CEZA

PUANI

(5-10-15-20)

 
 

23/2-a

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak

10

 

23/2-b

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak

15

 

23/3-a-1

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak

20

 

23/3-a-2

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak

20

 

23/3-b-1

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak

15

 

23/3-b-2

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak

20

 

23/3-c-1

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak

15

 

23/3-c-2

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek

20

 

23/4

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Tescilli aracı plakasız kullanmak

20

 

23/5-a

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak

20

 

23/5-b

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak

20

 

23

(Mülga:RG-24/8/2017-30164)

 

 

65/A

(Ek satır:RG-24/8/2017-30164)

Araçta kış lastiği kullanmamak

10

 

 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan diğer değişiklikler için bknz.