TBMM sitesinde yayımlanan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'unun 3 maddesinin (ğ) bendi ile ilgili bilgi

TBMM sitesinde yayımlanan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Metninde 3 maddesinin (ğ) bendinde TBMM görüşmeleri sırasında önerge ile değişiklik yapılmamış, madde esas komisyonun teklif ettiği haliyle kabul edilmiştir. Ancak Komisyon tarafın sunulan tasarı metninde “…işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını…” ifadesi, TBMM sitesinde yayımlanan kanun metninde yer almamaktadır.

 

TBMM SİTESİNDE YAYIMLANAN

KOMİSYON TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN

Madde 3-

 

……

 

ğ) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile  dağıtım  veya  pazarlama  teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi,

Madde-3

………

 

 

ğ) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi,