Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Başbakanın talebiyle içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilecek. Ayrıntılar için tıklayınız.

TBMM gündeminde yer alan 688 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin 27 inci maddesiyle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna 8/A maddesi olarak eklenen düzenlemeye göre;

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde İnternet ortamında yaşam hakkı ile kişinin can ve mal güvenliği, millî güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlık açısından tehlike oluşturan, yayınlar için Başbakanlık ve bazı bakanlıklar (Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıklar) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi konusunda talepte bulunabilecek.

Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulmak zorunda. Hâkim, konuya ilişkin kararını kırk sekiz saat içinde açıklamazsa karar kendiliğinden kalkacaktır.

Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılarına, diğer yöntemlerle (5651 sayılı yasanın 8 inci maddesine göre) verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını yerine getirilmemesi durumundan daha ağır idari para cezası öngörülmektedir. Buna göre; Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını yerine getirmeyen erişim sağlayıcıları için asgari idari para cezası 50 Bin TL azami idari para cezası 500 BİN’dir. Buna karşılık diğer yöntemle (5651 sayılı yasanın 8 inci maddesine göre) verilen kararın yerine getirilmemesi durumunda ise asgari 10 Bin azami 100 Bin idari para cezası verilecektir.
 
Aycrıca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİP) , Başbakanın talebiyle çıkarılmasına karar verdiği içerikleri oluşturan ve YAYANLAR Hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.
 
 
 
Başbakanlık veya Bakanlık Talebiyle verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararın yerine getirilmemesi durumunda verilecek İdari Para cezası
8. madde kapsamında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararın yerine getirilmemesi durumunda verilecek İdari Para cezası
Asgari: 50 BİN TL
Azami: 500 BİN TL
Asgari: 10 Bin
Azami: 100 Bin

 

 

İlgili Teklif için tıklayınız. (Madde 27)