Tüketici kanununun Ön ödemeli konut ve devre tatil satışına ilişkin düzenlemelerinde değişiklik yapılması planlanıyor. Ayrıntılar için Tıklayınız.

10/3/2015 tarihinde Hükümet tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Torba Kanun Tasarısının ilk 3 maddesiyle Tüketici Kanununun Ön ödemeli konut ve devre tatil satışına ilişkin düzenlemelerinde değişiklik yapılıyor.

Tasarıya göre;

Ön ödemeli konut ve devre tatil satışında, devir veya teslim süresi kırk iki aya çıkarılıyor.

Ön ödemeli konut ve devre tatil satışında, Alıcı sözleşmeden dönme hakkını kullandığında Satıcı, alıcıdan konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile birlikte tazminatta talep edebilecek. Buna göre, talep edilebilecek tazminattın azami sınırı taşınmazın teslimine altı ay ve daha uzun bir süre kaldığı durumda sözleşme bedelinin yüzde ikisi kadar, altı aydan daha az bir süre kaldığı durumda ise sözleşme bedelinin yüzde dördü kadar olacak .
 
Ayrıca Ön ödemeli konut ve devre tatil satışında Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge ile tüketicinin elde ettiği edinimler dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde karşılıklı olarak iade edilecek. 
 
 
İlgili Kanun Tasarısı için tıklayınız.