Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

22/9/2017 tarih ve 30188 sayılı Resmi Gazete ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ne eklenen Ek Madde 1' de Yabancı Personelin Çalıştırılmasına ilişkin yeni düzenleme getirilmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için bakınız.