Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. Ayrıntılar için Tıklayınız.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapıldı.

Doğrudan temin yoluyla satın almalarda sözleşme yapma zorunluluğu da kaldırıldı. Ayrıca doğrudan temin yoluna başvurulabilecek durumlar genişletildi. Buna göre;


-Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme, şirketler veya Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden her türlü program yapım ve yayınlarla ilgili mal ve hizmet alımlarında,

-Kurumun ana faaliyetlerine ilişkin (ç) bendi kapsamında temin edilemeyen program, yapım ve yayın hizmetlerine ilişkin hizmet alımlarında,
 
-Kurumun yayınlarının dağıtımı için ulusal veya uluslararası kuruluşlardan yapacağı her türlü hizmet alımlarında.
 
Doğrudan temin yoluna başvurulabilecek.
 
Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.