VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği’nin (Tebliğ) 2. maddesinin 3. fıkrası ile 4. fıkrasının uygulamasına ilişkin SPK İlke Kararı Yayımlandı. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği’nin (Tebliğ) 2. maddesinin 3. fıkrası ile 4. fıkrasının uygulamasına ilişkin SPK İlke Kararı Yayımlandı.

Kurul’un 27.02.2015 tarih ve 5/263 sayılı Kararına Göre;

-Yabancı borsa yatırım fonlarına ilişkin alım satım işlemleri VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği kapsamındadır.

-Yabancı yatırım fonlarına ilişkin olarak, Tebliğ’de tanımlanan anlamda Türkiye’de temsilci olmayan*** ancak yurtdışında işlem yapmak için gerekli izne sahip olan yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği platformlarda;

a. Hiçbir yabancı yatırım fonunun unvanına ya da bilgisine
b. Müşterileri herhangi bir yabancı yatırım fonuna veya yabancı yatırım fonu grubuna yönlendirici ifadelere
 
yer VERİLMEMESİ gerekiyor.

-Kendi talebi ile doğrudan yatırım kuruluşuna, yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören yabancı sermaye piyasası araçlarını ve yabancı yatırım fonu paylarını alım satım işlemi yapmak üzere başvuran yatırımcıların işlem öncesinde aşağıdaki hususlarda yatırım kuruluşları tarafından bilgilendirilmesi gerekiyor;

a. Tebliğ’in 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca “Yatırım kuruluşu tarafından yabancı yatırım fonlarının alım satımına aracılık işleminin ancak Türkiye’de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören yabancı yatırım fonu paylarını kendi talepleri üzerine satın almaları veya satmaları amacıyla ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliği taşımaması şartıyla gerçekleştirildiği”,

b. Tebliğ’in 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramının, payların bir bedel karşılığı satışını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her türlü iletişim aracıyla tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsadığı ve yatırım kuruluşu tarafından anılan hüküm kapsamına giren faaliyetlerin gerçekleştirilemeyeceği”,

-Herhangi bir yabancı yatırım fonunun unvanına veya bilgilerine yer verilmeksizin yabancı yatırım fonları hakkında sadece müşterileri finansal okuryazarlık anlamında bilgilendirici nitelikte genel bilgilere (tanım vb.) internet sitelerinde yer verilebilecek.

-Mevcut durumda yukarıda yer verilen esaslara uygun olmayan yatırım kuruluşu internet sitelerinin ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği platformların 31.03.2015 tarihine kadar anılan esaslara uygun hale getirilmesi gerekiyor.
 
*** Temsilci: Yabancı yatırım fonu payları hariç olmak üzere yabancı sermaye piyasası araçlarının satışı için Kurula başvuran yabancı ortaklıklar ve/veya yabancı ortaklıkta pay sahibi olan kişi veya depocu kuruluş ile aralarında vekalet veya başka bir nitelikte sözleşme ilişkisi bulunan, geniş yetkili Türkiye’de yerleşik aracı kurumları veya kalkınma ve yatırım bankalarını
 
İlgili SPK İlke Kararı İçin Tıklayınız.