Yabancıların Çalışma İzni Muafiyeti Şartlarında Değişiklik Yapıldı. Bilgi Notu için Tıklayınız.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.


Yapılan değişikliğe göre;


Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelenler ile Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla gelenler, söz konusu amaçla Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren 1 yıl içinde Toplam 3 ayı geçmeyecek şekilde gelmişler ise çalışma izni almaktan muaf olacaklar.


Eski düzenlemede bu konuyla ilgili olarak, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 3 ayı geçmeyecek şekilde gelinmiş olması ve söz konusu muafiyetten bir takvim yılı içinde sadece bir defa yararlanabilme koşulu bulunmaktaydı. Bu nedenle eski düzenlemede söz konusu amaçla Türkiye’ye bir takvim yılı içinde yapılan ilk giriş ve bu girişten itibaren 3 aydan az kalınması durumunda muafiyetten yararlanılabiliyordu.


Yeni düzenlemede, Muafiyet Koşullarında, “bir takvim yılı” yerine “Türkiye’ye ilk giriş tarihinden itibaren bir yıl” kavramı; “3 ayı geçmemek” yerine “Toplam 3 ayı geçmemek” ifadesine yer verilmiştir. Bugünden itibaren, muafiyet için ilk giriş tarihten itibaren bir yıl ve toplam 3 ayı geçmeme kriterleri kullanılacaktır. Toplam 3 ayı geçmeyecek şekilde birden çok defa giriş-çıkış yapılması durumunda da muafiyetten yararlanılabilecektir.

 

Bu düzenlemeye göre Maddede belirtilen amaçla Türkiye’ye gelen kişinin çalışma izni muafiyetinden yararlanması için, Türkiye’ye giriş yaptığı ilk tarih 1/5/2015 ise, 1/5/2015-30/4/2016 tarihleri arasında birden fazla defa Türkiye’ye giriş-çıkış yapsa bile söz konusu amaçla Türkiye’de bulunma süresi Toplam 3 ayı geçmiyorsa muafiyetten yararlanabilecektir.


İlgili Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.