Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik yapıldı. Ayrıntılar için Tıklayınız.

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik yapıldı.
 
5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7273 sayılı BKK ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklere göre;

Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına 10 bin Türk Lirası yatırılması gerekiyor.

Kararın Ek-2B’sinde yapılan değişiklik ile “Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektörü” (Sektör kodu:11), İstanbul hariç, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerdeki illerimizin hepsinde bölgesel teşvik kapsamına girdi. Ayrıca, İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları da artık bulunduğu bölgedeki bölgesel teşvikten yararlanabilecek. Karara eklenen Geçici 3 üncü maddeye göre, bu düzenlemeler talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanabilecek.

Kararının Ek-4’inde yapılan değişiklik ile Nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar Teşvikten yararlanabilecek.

İlgili Karar için tıklayınız.