En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği değişti.

 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 'Yıllık Ücretli İznin Uygulanması' başlıklı 6 ncı maddesi değiştirildi.

Değişiklik öncesi, yıllık ücretli izinler bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebiliyordu.

18/8/2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir." olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 9 uncu maddesine eklenen fıkra ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Yapılan diğer değişiklikler için linke tıklayınız.