Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (SAYI: 2013/15)’in 6 ve 7 inci maddesinde değişiklik yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (SAYI: 2013/15)’in 6 ve 7 inci maddesinde 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile değişiklik yapıldı. 6 ıncı maddeye ilişkin değişiklik 13/3/2015 tarihinden; 7 ıncı maddeye ilişkin değişiklik 27/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giriyor.

Madde 6/2: (Değişik: RG-12/3/2015-29293; Yürürlük:13/3/2015)Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 

13/3/2015 tarihinde itibaren 6 inci maddenin 2 inci fıkrası uyarınca uygulanacak imkan dilimleri ve katsayılar

13/2/2015-13/3/2015 tarihleri arasında 6 inci maddenin 2 inci fıkrası uyarınca uygulanacak imkan dilimleri ve katsayılar

 

 

a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu

%13

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu

%9

c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%20

ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%14

d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%8

e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%7

f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%6

 

 

a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu

%13

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu

%9

c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%18

ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%13

d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%8

e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%7

f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%6

 

 

Madde 7/1(a): (Değişik: RG-12/3/2015-29293; Yürürlük:27/2/2015)En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden;

 

27/2/2015 tarihinde itibaren 7 inci maddenin (a) bendi uyarınca uygulanacak imkan dilimleri ve katsayılar

13/2/2015-27/2/2015 tarihleri arasında 7 inci maddenin (a) bendi uyarınca uygulanacak imkan dilimleri ve katsayılar

 

İmkân Dilimleri (%)

 

Katsayı

0-30

1,0

30-35

1,50

35-40

1,90

40-45

2,30

45-50

2,70

50-55

3,10

55-56

3,90

56-57

4,10

57-58

4,30

58-59

4,50

59-60

4,70

 

 

İmkân Dilimleri (%)

 

Katsayı

0-30

1,20

30-35

1,50

35-40

1,90

40-45

2,30

45-50

2,70

50-55

3,10

55-56

3,30

56-57

3,50

57-58

3,70

58-59

3,90

59-60

4,10

 

 

İlgili Tebliğ için tıklayınız.