Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (SAYI: 2013/15)’in 6 ve 7 inci maddesinde 3/1/2015 tarihli ve 29225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (SAYI: 2013/15)’in 6 ve 7 inci maddesinde 3/1/2015 tarihli ve 29225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.  

Madde 6/2: (Değişik: RG-3/1/2015-29225; Yürürlük:13/2/2015)Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 
13/2/2015 tarihinde itibaren 6 inci maddenin 2 inci fıkrası uyarınca uygulanacak imkan dilimleri ve katsayılar
13/2/2015 tarihinde önce 6 inci maddenin 2 inci fıkrası uyarınca uygulanan imkan dilimleri ve katsayılar
 
 
a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu
%13
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu
%9
c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
%18
ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
%13
d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
%8
e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
%7
f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
%6
 
 
a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu
%13
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu
%9
c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
%13
ç) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
%11
 
d) 3 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
 
%6
 
 

Madde 7/1(a): (Değişik: RG-3/1/2015-29225; Yürürlük:13/2/2015)En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden;

 

13/2/2015 tarihinde itibaren 7 inci maddenin (a) bendi uyarınca uygulanacak imkan dilimleri ve katsayılar

13/2/2015 tarihinde önce 7 inci maddenin (a) bendi uyarınca uygulanan imkan dilimleri ve katsayılar
 
İmkân Dilimleri (%)
 
Katsayı
0-30
1,20
30-35
1,50
35-40
1,90
40-45
2,30
45-50
2,70
50-55
3,10
55-56
3,30
56-57
3,50
57-58
3,70
58-59
3,90
59-60
4,10
 
İmkân Dilimleri (%)
 
Katsayı
0-30
1,4
30-35
1,5
35-40
1,8
40-45
2,6
45-50
2,9
50-55
3,1
 
55-60
 
3,2

 
 
İlgili Tebliğ için tıklayınız.