Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye CimnastikFederasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesinde yer alan “eğitmen,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “ritmik cimnastik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “parkur,” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “barpiyo,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Temsil hakkı kazanmış kulüplerden, o dönemde gençler ve büyükler kategorilerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmış milli sporcusu olanlara her disiplin ve kategori için ilave birer üye,”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2018

30316

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul