Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Süper Lige katılan kulüplere iki üye, sadece bir yıl yarışan kulüplere ise bir üye,

2) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Avrupa Kulüpler Şampiyonasında derece alan kulüplere ilave iki üye,

3) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Süper Lig faaliyetlerine katılarak birinci, ikinci, üçüncü ve üçüncü (1-2-3-3) olan kulüplere ilave bir üye,

4) Büyükler, gençler, ümitler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde bay veya bayanlarda Türkiye şampiyonlarına katılarak genel kurulun yapıldığı tarihten önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerini tamamlayan ve altın madalya kazanmış kulüplerden, en az sekiz ve sekizden fazla faaliyete katılmış kulüplere ilave bir üye,

5) Genel kurulun yapıldığı tarihten önceki iki sezonda herhangi bir büyükler, gençler, ümitler kategorilerinde bay veya bayanlarda Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonalarına katılarak derece alan sporcuların kulüplerine, bu kulüplerin sporcu sayısına ya da madalya sayısına bakılmaksızın ilave bir üye,

6) Genel kurulun yapıldığı tarihten önce iki sezon üst üste Ümitler Mix (Karışık) 1.Lig faaliyetlerine katılan kulüplere bir üye,

verilir.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından tutanak ile karara bağlanır.”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Judo Federasyonu Başkanı yürütür. 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul