Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Gider bütçesi
Madde 1 -
(1) 21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1.082.021.197.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 82.423.174.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7.623.700.000 Türk Lirası,

ödenek verilmiştir.

(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası 2020 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 1.183.163.137.365,95 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 120.169.070.771,45 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 6.864.039.042,62 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2020 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 1.203.737.135.307,17 Türk Lirasıdır.
Gelir bütçesi
Madde 2 -
(1) 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 941.944.001.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 12.464.193.000 Türk Lirası öz gelir, 71.162.721.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 83.626.914.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7.488.375.000 Türk Lirası öz gelir, 135.325.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 7.623.700.000 Türk Lirası,

olarak tahmin edilmiştir.

(2) 2020 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 1.005.017.930.492,97 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 21.536.369.624,13 Türk Lirası öz gelir, 99.970.274.533,49 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 121.506.644.157,62 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7.762.401.832,83 Türk Lirası öz gelir, 126.243.870 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 7.888.645.702,83 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2020 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 1.028.445.526.973,18 Türk Lirasıdır.
Denge
Madde 3 -
(1) 2020 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 178.145.206.872,98 Türk Lirası gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.337.573.386,17 Türk Lirası gelir fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 1.024.606.660,21 Türk Lirası gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2020 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 175.291.608.333,99 Türk Lirasıdır.
Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek
Madde 4 -
(1) 2020 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 23.522.881.186,78 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 619.460.425,98 Türk Lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2020 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen şartlı bağış ve özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 32.814.599.270,05 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 6.376.986.423,82 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 997.899.248,55 Türk Lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 94.869.620.080,94 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 9.064.102,32 Türk Lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
Devlet borçları
Madde 5 -
(1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere, 2020 yılı sonu itibarıyla;

a) 1.060.353.528.687,58 Türk Lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 750.355.008.674,97 Türk Lirası Devlet dış borcu,

c) 151.319.270.349,52 Türk Lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) - Dosya Boyutu: 166 MB (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kanun Teklifi Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK- Genel Bütçeli İdarelerin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırılmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2021 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul