(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 3 SIRA SAYISI: 501

Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/886) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

Not: Bu Sıra Sayısına; elektronik ortamda “http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/sirasayi_sd.sorgu_baslangic” internet adresindeki sorgu sayfası üzerinden erişilebilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501)

İÇİNDEKİLER Sayfa  1/886 Esas Numaralı Tasarının - TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı .........................................................................................3 - Genel Gerekçesi .......................................................................................................................3 - Madde Gerekçeleri ...................................................................................................................5  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu ..........................................................................................................9  Muhalefet Şerhleri..........................................................................................................15  Tasarı Metni .......................................................................................................................31  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin......................................................................31  Tasarı Metnine Ekli Cetvel .......................................................................................47  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metne Ekli Cetvel..........................................48 ‒ 3 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 2/10/2017 Sayı: 31853594-101-1457-1035 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılan “Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Binali Yıldırım Başbakan HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR (1/886) ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu ‒ 4 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 5 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 6 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 7 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 8 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 9 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 23/10/2017 Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Esas No: 1/886 Karar No: 14 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ekonomi Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2/10/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 10/10/2017 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/886 esas numaralı “Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun 19/10/2017 tarihinde yaptığı 19 uncu Birleşimde Hükümeti temsilen Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ile Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Devlet Personel Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. Tasarı, gerekçesi ile birlikte incelendiğinde; ülkemizin tarihten gelen itibarı, geniş kültür coğrafyası, gelişmiş kalite altyapısı tecrübesi ile küresel helal pazarında lider ve yönlendirici bir ülke olabilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Öte yandan, bu amaçla birlikte gittikçe büyüyen küresel helal ürün pazarından Türk ihraç ürünlerinin ve belgelendirme firmalarının hak ettikleri payı alması da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda 1/886 esas numaralı Kanun Tasarısı ile; ülkemizin bu alandaki en temel girişimi olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulan ve üye sayısı 36’ya ulaşan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) norm ve standartları doğrultusunda helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esaslarının düzenlenmesi öngörülmektedir. Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Komisyon Başkanı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ tarafından aşağıdaki görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. ‒ 10 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Ø Ülkelerin standardizasyon, belgelendirme ve deney pratikleri arasındaki farklılıkların, ticaretin önündeki dolaylı teknik engelleri oluşturduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, uluslararası veya bölgesel bir kuruluşun çatısı altında yürütülen standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini uyumlaştırma çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Ø Gelişen hassasiyetler ve uyumlaştırma çalışmaları sonucunda bir yandan ilgili devletlerde ticareti olumsuz etkilemesi muhtemel faktörler bertaraf edilirken, diğer yandan gelişen tüketici hakları bağlamında yeni norm ve standartların benimsendiği görülmektedir. Ø Bu genel konsept içinde dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun başta gıda olmak üzere tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik ve hizmetler gibi sektörel olarak çok geniş bir alanda helal ürün ve belgelendirmeye ilişkin ilgi ve talebinin giderek arttığı bir vakıadır. Ø Hatta, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada “sağlıklı, hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini de içermesi nedeniyle Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de helal ürünlere talebinin artış gösterdiği gözlenmektedir. Ø Hâlihazırda, dünyadaki helal ürün ticaretinin %80’i Müslüman olmayan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Batıda en büyük helal ürün tedarikçileri arasında ABD, Kanada, Brezilya, Yeni Zelanda ve Avustralya yer almaktadır. Doğuda ise Tayland, Malezya, Endonezya ve Hindistan öne çıkan ülkelerdir. Ø Bu alanda önemli bir sorun, helal belgelendirme alanında Müslüman ülkeler arasında ortak bir dil oluşturulamaması, özellikle farklı helal standartlarının ve belgelendirme sistemlerinin uluslararası ticaret üzerinde yarattığı engellerin giderek belirginleşmesidir. Ø İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulan ve üye sayısı 36’ya ulaşan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), bu alandaki en önemli inisiyatiflerden biridir. SMIIC bünyesinde Dünya genelinde yaygın helal ürün standartlarının ve bu alanda devletlerarası akreditasyona dayanan güvenilir bir belgelendirme sisteminin tesisine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ø Helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu suretiyle bu kuruluşların düzenledikleri belgelere güven temin edilmesi ve helal belgelerinin karşılıklı tanınmasına zemin oluşturması açısından helal akreditasyon sisteminin kurumsallaşması ve etkin kılınması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede SMIIC bünyesinde ortak bir helal akreditasyon ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda mesafe alınmasına karşın SMIIC akreditasyon sistemi henüz işlevsel hale getirilememiştir. Bu alanda yaşanan gecikmeler alternatif oluşumların her geçen gün zemin kazanmasına ve ülkemizin bu alandaki etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde helal akreditasyon konusunda faaliyette bulunmak, gerek SMIIC gerekse diğer uluslararası platformlarda helal akreditasyon konusunda ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere, ülkemizde müstakil bir helal akreditasyon kurumunun kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ø Kanun Tasarısıyla; Helal Akreditasyon Kurumunun kurulması öngörülmektedir. Kurumun en temel amacı, ülkemizde ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmaktır. Helal Akreditasyon Kurumu, gerek SMIIC gerekse diğer uluslararası platformlarda helal akreditasyon konusunda ülkemizi temsil edecek ve çok önemli çalışmalara imza atacaktır. ‒ 11 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Komisyon üyesi ve diğer milletvekilleri tarafından Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Ø Ülkemizin bir projesi olan; İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün 57’nci Hükûmet döneminde 4-7 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 15. ISEDAK toplantısında ilk defa üye ülkelerin imzasına açıldığı ve Tüzüğü ilk imzalayan ülkenin Türkiye olduğu, bu çalışmaların, sonrasında SMIIC çatısı altında devam ettirildiği, 2010 yılında 13 ülke ile yoluna başlayan SMIIC’in, bugün 36 üye ülke ile faaliyetlerini sürdürdüğü, Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü SMIIC’in hâlihazırda ortak bir helal belgelendirme sistemine esas teşkil edecek standartları oluşturduğu, ancak SMIIC’in akreditasyon sisteminin henüz işlevsel hale getirilemediği, Ø Kısmî Düzenleyici Etki Raporu’nda; Kurulması öngörülen yeni yapının bağımsızlığı ve tarafsızlığının SMIIC standartları çerçevesinde de bir gereklilik olduğu belirtilirken Ekonomi Bakanlığı veya başka bir kamu kurumu bünyesinde kurulmasının bağımsızlığına ve tarafsızlığına halel getirebileceği, Ø Girişimcimizin bir taraftan AB ülkeleri için TÜRKAK’tan akreditasyon belgesi almaya, diğer taraftan ise Helal Akreditasyon Kurumundan İslâm ülkeleri için belge temin etmeye çalışmasının belge, ücret ve zaman israfını artıracağı, Ø Kurumun merkezinin Bakan tarafından belirlenmesi hususunun Kurum bağımsızlığını çok olumsuz etkileyebileceği, Ø Danışma Kurulunun öngörülen yapısıyla Kurumun vizyonunu daralttığı, oysa uluslararası alanda ön alma, pazar büyütme hedefi olabilecek bu Kurula daha dinamik ve etkili bir çalışma takviminin belirlenmesi gerektiği, Ø Kurumun gelirleri arasında sayılan her türlü bağış, yardım ve sair gelirlerin Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyebileceği, konuya ilişkin ciddî bir düzenlemenin bulunmadığı, suiistimale açık bir durumun söz konusu olduğu, Ø Kurumun gelirleri sıralanırken küresel İslami pazarlarda ülkemizin ürün ve hizmet ihracatının uzun ve kısa vadede bu Kurum vasıtasıyla hangi boyutlara ulaşabileceğinin somut rakamsal verilerle ortaya konulamadığı, yapılan hesaplamaların daha çok Kurumun gelir ve gider öngörüleriyle sınırlı kaldığı, genel gerekçede belirtilen İslami ürün ve hizmet pazarının büyüklüğünde hangi paya talip olunduğu ve bunun hangi araçlarla başarılabileceği yönünde gerçekçi bir etki analizinin yapılmadığı, Ø Bu Kurumun “haram-helal” tartışmasının odağı olacak bir piyasa yaratacağı, ayrımcılığı körükleyeceği hususunun dikkate alınmadığı ve göz ardı edildiği, Ø Helal ürün ya da hizmet ihracatının ve iç piyasada bu “helal” belgeli geniş ürün ya da hizmet yelpazesinin nasıl düzenleneceğinin açık olmadığı, konunun sadece gıda boyutuyla sınırlı olmayıp helal finans, tekstil, kozmetik, lojistik, turizm, eczacılık vb. alanlara genişlemiş olduğu, kapsamlı bir değerlendirme yapmadan, getirilen düzenlemenin ülke ekonomisine katkısını, fayda-maliyetini ölçebilmenin zor olduğu, ifade edilmiştir. Hükümeti temsilen Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından yapılan açıklamalarda ise; Ø Dünya ekonomisinin hammadde, teknoloji ve işgücü gibi pek çok faktörle şekillenmekte olduğu; ülkelerin de buna göre yükseldiği veya zayıfladığı, Ø Kural koyan ülkelerin süreçleri yönettiği, bu nedenle Türkiye olarak dünyadaki teknik düzenlemelerin çok yakından takip edildiği, bu konuda öncü olma vizyonuyla hareket edildiği, Ø Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerin “helal belgelendirme” konusunda geciktiği ve yeterince ortak hareket edemediği, oysa helal ürünler ve hizmetler alanında çok büyük bir potansiyelin mevcut olduğu ve bu pazarın her yıl genişlediği, ‒ 12 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Ø Helal belgelendirme konusunun dünyada yaşayan 1,8 milyar Müslüman tüketiciyi yakından ilgilendirdiği, ayrıca, helal sertifikalı ürünlerin başta Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere özellikle gıda kalite ve hijyenine önem veren bilinçli tüketiciler tarafından da tercih edildiği, dolayısıyla helalin kapsamının Müslümanları da aştığı, helal konusunun bir zamanlar yalnızca gıda ile ilişkilendirilirken; artık kozmetik, tekstil, turizm, finans ve tedarik zinciri gibi kavramlarla beraber anıldığı, Ø Rakamlara göre, günümüz itibariyle Müslümanların gıda ürünleri harcamalarının 1,17 trilyon ABD Dolarına tekabül ettiği, helal belgesine sahip gıda ürünlerinin pazar hacminin ise 415 milyar ABD Doları seviyesinde olduğu, gıda, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik gibi ürünler ile turizm ve seyahat gibi hizmet sektörleri için Müslümanların yaptığı harcamanın ise 1,9 trilyon ABD Doları bulduğu, diğer taraftan, ürün ve hizmetlere finans sektörünün eklenmesiyle, helal ekonomisinin küresel bazda 3,9 trilyon ABD Dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı, Ø Yüksek potansiyele sahip pazar karşısında İslam dünyasında helal alandaki çok parçalı yapı, helal belgeli ürün ve hizmetlerin ticaretinin önünde önemli bir engel oluşturduğu, farklı standartlar ve belgelendirme kuruluşları güvene dayalı küresel bir sistemin oluşumuna engel olduğu, üreticilerimizin farklı ülkelere mal göndermek için birden fazla helal belgesi almak zorunda kaldığı ve bunun ihracatımızın önünde teknik engellere yol açtığı, firmalarımıza ilave maliyetler yüklediği, Ø Dünyada, halihazırda helal ile ilgili işleyen pazarın % 80’inin gayrimüslimlerin elinde olduğu, bir an önce helal sisteminin bir kalite altyapısı üzerinde yapılandırılması ve baştan sona tüm süreçleri kapsayan bir kalite algısını içermesi gerektiği, ülkemizin bu alanda kural koyup ticareti yönlendirebilecek az sayıdaki ülkelerden biri olduğu, Türkiye olarak sahip olduğumuz gelişmiş kalite altyapımız ve teknik düzenlemelerle sistemimizin ürünlerimizin güvenli, sağlıklı, hijyenik ve helal olmasını garanti etiği, dolayısıyla Türkiye’nin bu pazardaki payını artırarak ihracatımızın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamasının amaçlandığı, Ø Ülkemizin bir projesi olan SMIIC’in misyonuna bakıldığında SMIIC’in, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bağlı kuruluşu olduğu ve merkezinin İstanbul’da bulunduğu, SMIIC’in hâlihazırda ortak bir helal belgelendirme sistemine esas teşkil edecek standartları da oluşturduğu, artık ihtiyaç duyulan helal belgelerinin tüm dünyada kabulünü sağlayacak bir helal akreditasyon sisteminin Müslüman ülkelerde ve SMIIC bünyesinde oluşturulduğu, İslam dünyasının bu uluslararası sistemin kurulması için ülkemizin öncülüğünü beklediği, Ø Trilyonlarca ABD Dolarlık hacme sahip düzeyinde helal ürün ve hizmet ticaretinin yanı sıra bir de helal belgelendirme pazarının oluştuğu, helal belgelendirmenin yıllık 6 milyar ABD Dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştığı, helal belgelendirme gibi dini temelleri olan bir konuda ürün ve hizmetlerin helal olup olmadığına gayrimüslim belgelendirme kuruluşlarının karar verdiği, Müslüman ülkelerin bu alandaki teknik altyapı eksikliğini bu kuruluşların doldurduğu, İngiltere gibi ülkelerin bazı Müslüman ülkelerle işbirliği içerisinde helal pazarında ve belgelendirme alanında kural koyucu hale geldiği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin öncülüğünde kurulan IHAF’ın, (Uluslararası Helal Akreditasyon Forumu), bunun en tipik örneği olduğu, Türkiye gibi teknik, kalite ve personel altyapısına sahip olmayan bu ülkelerin helal belgelendirme ve akreditasyon sistemini gayrimüslimlerin egemenliğinde kurmaya çalıştığı, Ø HAK’ın itibarından yararlanmak isteyecek yerli ve yabancı belgelendirme kuruluşlarının HAK’a başvurarak akredite olabileceği, helal ürün talep eden tüketicilerin de HAK’a akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgelerini tercih edeceği, düzenlenen belgelere akreditasyon suretiyle güven duyulması neticesinde helal belgelerinin karşılıklı tanınmasının sağlanacağı, sonuç olarak, bu sistem ve uygulamanın ürünlerimize, kuruluşlarımıza ve neticede ülkemize itibar kazandıracağı, ‒ 13 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Ø Ekonomi Bakanlığının sürecin başından itibaren üstlendiği rol ile konunun uluslararası ticaret ve ihracatımız açısından önemi dikkate alınarak Helal Akreditasyon Kurumunun, Ekonomi Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak tasarlandığı, Kurumun bir kamu hizmeti vereceği, dolayısıyla kamu kuruluşu olması gerektiği, ancak uluslararası alanda kabul görmesi için Kurumun idari ve mali özerkliğinin de Kanunla garanti altına alındığı, HAK’ın Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Genel Sekreterlik ile hizmet birimlerinden oluşmasının öngörüldüğü, Ø Kurumun veya Kanunun neyin helal neyin haram olduğuna karar vermeyeceği, zaten, tüm Müslümanların üzerinde mutabakat sağladığı ortak standartların, İslam İşbirliği Teşkilatı koordinasyonunda 2010 yılında belirlendiği, dolayısıyla HAK’ın bu standartları esas alacağı, üreticiler açısından helal belgesi almak zorunlu olmadığı gibi helal belgelendirme kuruluşları açısından da HAK’a akredite olmak bir zorunluluk olmayacağı, ülkemizde üretim süreçlerinde, tüketim alışkanlıklarında veya ihraç pazarlarımızda bir değişiklik olmayacağı, hâlihazırda bir küresel helal ürün ve hizmetler belgelendirme pazarının olduğu, amacın Türkiye’nin bu pazardan daha fazla pay almasına yönelik olduğu, ifade edilmiştir. Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. Kanun Tasarısı, aşağıdaki gibi kabul edilmiştir. Ø Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri, aynen kabul edilmiştir. Ø Tasarının 4 üncü maddesi, Yönetim Kurulu’nun Kurumun karar organı olması nedeniyle Danışma Kuruluyla yer değiştirilmesini teminen birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. Ø Tasarının 5 inci maddesi, Kurumun görev ve faaliyet alanıyla ilgili olması nedeniyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin de Danışma Kuruluna dâhil edilmesi öngören değişiklikle ve 4 üncü maddedeki redaksiyon doğrultusunda 6 ncı madde olarak, kabul edilmiştir. Ø Tasarının 6 ncı maddesi, üç değişiklikle kabul edilmiştir. Birinci değişiklik, görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar atanabilmeleri önünde bir sayı sınırlaması olmadığına, münhasıran sınırlamanın arka arkaya ancak en fazla iki kez yönetim kurulu üyeliğinde bulunulabileceği hususuna açıklık getirilmesi doğrultusunda birinci fıkrada yapılmıştır. İkinci değişiklik, Başkan ve üyelerden atanma şartlarının bulunmadığı veya sonradan kaybedildiği tespit edilenlerin üyeliklerinin kendiliğinden düşmesini teminen üçüncü fıkrada yapılmıştır. Üçüncü değişiklik, akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti ve verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler ile Kurum adına görevlendirilen bilirkişilere yapılacak ödemelere ilişkin işlemlerin bir düzenleyici norma bağlanmasını sağlamaya yönelik olmuştur. Ayrıca, bu madde Yönetim Kurulunun öne alınmasına yönelik 4 üncü maddedeki redaksiyon doğrultusunda 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. Ø Tasarının 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri, aynen kabul edilmiştir. Ø Tasarının 12 nci maddesi, üçüncü fıkrada Kanun kapsamında inceleme ve denetim göreviyle görevlendirilen münhasıran Kurum personeline 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödeneceğine ilişkin yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. Ø Tasarının 13 üncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. Ø Helal Akreditasyon Kurumunun kuruluş ve teşkilatlanma sürecinde deneyimli uzmanlardan bir defaya mahsus yararlanılması amacı doğrultusunda yeni geçici 1 inci madde Tasarıya eklenmiştir. Ø Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 14 ve 15 inci maddeleri, aynen kabul edilmiştir. ‒ 14 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Tasarının tümü oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tasarı, yapılan değişiklikler de dikkate alınarak kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca, Tasarının Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonu temsil edilebilmesi amacıyla Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN, Elazığ Milletvekili Metin BULUT, İstanbul Milletvekili Hasan SERT, Kocaeli Milletvekili Zeki AYGÜN, İzmir Milletvekili Necip KALKAN özel sözcü olarak seçilmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. Başkan Sözcü Kâtip Ziya Altunyaldız Mehmet Galip Ensarioğlu Şahin Tin Konya Diyarbakır Denizli Üye Üye Üye Kazım Arslan Metin Bulut Mehmet Erdoğan Denizli Elazığ Gaziantep (Muhalif, (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) muhalefet şerhi ektedir) Üye Üye Üye İrfan Bakır Didem Engin Hasan Sert Isparta İstanbul İstanbul (Muhalif, (Muhalif) (Bu raporun özel sözcüsü) muhalefet şerhi ektedir) Üye Üye Üye Osman Boyraz Ahmet Kenan Tanrıkulu Necip Kalkan İstanbul İzmir İzmir (Muhalifim, (Bu raporun özel sözcüsü) muhalefet şerhi ektedir) Üye Üye Üye Tacettin Bayır Mehmet Uğur Dilipak Tahsin Tarhan İzmir Kahramanmaraş Kocaeli (Son oylamada bulunamadı, (Muhalif, muhalefet şerhi ektedir) muhalefet şerhi ektedir) Üye Üye Üye Zeki Aygün Hacı Özkan Adem Geveri Kocaeli Mersin Van (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir) Üye Abdulkadir Akgül Yozgat ‒ 15 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 16 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 17 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 18 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 19 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 20 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 21 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 22 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 23 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 24 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) İrfan Bakır Kazım Arslan Isparta Denizli Tahsin Tarhan Tacettin Bayır Kocaeli İzmir ‒ 25 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 26 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 27 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 28 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Adem Geveri Van ‒ 29 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) ‒ 30 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) Ahmet Kenan Tanrıkulu İzmir ‒ 31 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. (2) Helal Akreditasyon Kurumu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakan: Ekonomi Bakanını, b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, c) Başkan: Yönetim Kurulu Başkanını, ç) Helal akreditasyon: Helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların Kurum tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini, d) Helal uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren kuruluşu, e) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu, f) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış ve standart uygulama yetkisini haiz bir kurumca onaylanmış, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için faaliyetler ve sonuçlarıyla ilgili kurallar, kılavuzlar veya karakteristikler ihtiva eden dokümanı, ifade eder. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. (2) Helal Akreditasyon Kurumu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde özel hukuk hükümlerine tabidir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakan: Ekonomi Bakanını, b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, c) Başkan: Yönetim Kurulu Başkanını, ç) Helal akreditasyon: Helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların Kurum tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini, d) Helal uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren kuruluşu, e) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu, f) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış ve standart uygulama yetkisini haiz bir kurumca onaylanmış, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için faaliyetler ve sonuçlarıyla ilgili kurallar, kılavuzlar veya karakteristikler ihtiva eden dokümanı, ifade eder. ‒ 32 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Kuruluş, görev ve yetkiler MADDE 3- (1) Bu Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Bakan tarafından belirlenir. (2) HAK, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek Kurum olup görev ve yetkileri şunlardır: a) Ülkemizde ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak. b) Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak. c) Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirmek, helal akreditasyon önemini artırıcı faaliyetler yapmak, bu kapsamda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek. ç) Kurumun faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak. d) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. (3) Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri icra edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez. Kuruluş, görev ve yetkiler MADDE 3- (1) Bu Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kurulmuştur. (2) HAK, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek Kurum olup görev ve yetkileri şunlardır: a) Ülkemizde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak. b) Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak. c) Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirmek, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapmak, bu kapsamda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek. ç) Kurumun faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak. d) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. (3) Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri icra edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez. ‒ 33 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Organlar MADDE 4- (1) Kurumun organları şunlardır: a) Yönetim Kurulu b) Danışma Kurulu c) Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu MADDE 5- (1) Yönetim Kurulu, Kurumun karar organıdır. Yönetim Kurulu, Başkan ve dört üye olmak üzere Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, iki üye kamu kurum ve kuruluşlarından ve iki üye özel sektör temsilcilerinden olmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından atanır. Başkan, Danışma Kurulu üyesi olup olmadığına bakılmaksızın kamu görevlileri veya uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlar arasından atanabilir. Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Başkan tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilir. Kurumu Başkan temsil eder. Bakan tarafından Başkanın yokluğunda Kurumu temsil etmek üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkanvekili atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır ve görev süresi biten yönetim kurulu üyesi tekrar atanabilir. Ancak, yönetim kurulu üyeleri ara vermeksizin en fazla iki kez atanabilir. (2) Başkan ve üyelerin; a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımaları, b) Yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları, şarttır. (3) Başkan ve üyelerden atanma şartlarının bulunmadığı veya sonradan kaybedildiği tespit edilenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hizmet gereği ve kamu yararı gözetilerek Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından görevden alınabilir. Organlar MADDE 4- (1) Kurumun organları şunlardır: a) Danışma Kurulu. b) Yönetim Kurulu. c) Genel Sekreterlik. Danışma Kurulu MADDE 5- (1) Danışma Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Birliği Derneği, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Çay Konseyi ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar bildirilebilir. Danışma ‒ 34 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (4) Bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kuruluşların karar alıcı mercilerinde bulunan kişilerle birinci dereceden kan ve kayın hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunanlar, Yönetim Kurulu Başkan ve üyesi olamaz. (5) Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. (6) Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe en geç bir ay içinde atama yapılır. (7) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda asgari bir kez olmak üzere en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Başkanın dışında en az üç üyenin talep etmesi hâlinde, Kurul, Başkan tarafından beş gün içinde toplantıya çağrılır. Toplantıları Başkan yönetir. (8) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. (9) İlgili mevzuat uyarınca Devlet Personel Başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında aylık olarak yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde, uhdesinde kamu görevi bulunmayan Başkana sözleşme ücreti olarak ödenir. Bunlara ayrıca sekizinci fıkra hükmüne göre ödeme yapılır. Bu fıkra kapsamında görev Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum veya kuruluş tarafından otuz gün içerisinde yeni temsilci bildirilir. (2) Yönetim Kurulu Başkanı Danışma Kurulu toplantılarına da başkanlık eder. (3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. (4) İhtiyaç görülmesi halinde, Yönetim Kurulunca birinci fıkrada sayılanların dışında ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Danışma Kurulu toplantılarına temsilci davet edilebilir. (5) Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurumun talep ettiği konulara yönelik inceleme yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak. b) Helal akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak. c) Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyelerde bulunmak. ç) Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak. d) Kurumun tarafsızlığının korunmasını teminen Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak. (6) Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. ‒ 35 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) yapan Başkan, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. (10) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Çalışma programını onaylamak, bütçe teklifini Bakana sunmak. b) Danışma Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak helal akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak. c) Helal akreditasyona yönelik usul ve esasları belirlemek, bu usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerin sonuçlanmasını sağlamak. ç) Görevleri ile ilgili konularda inceleme, araştırma ve proje yaptırmak, bu amaçla mal ve hizmet satın alınmasına karar vermek, ihtiyaç duyulması hâlinde belirlenecek bilirkişilerden hizmet satın alımına karar vermek. d) Akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti ve verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler ile Kurum adına görevlendirilen bilirkişilere yapılacak ödemelere ilişkin esasları tespit ederek Bakan onayına sunmak. e) Görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması, yaptırılması, satılması ve kiralanmasına ilişkin teklifleri Bakan onayına sunmak. f) Kurum faaliyetlerindeki ihtiyaçlara göre personel ve organizasyon ihtiyacını belirlemek, personelin işe alınması ve diğer işlemlerle ilgili karar vermek. g) Yurtiçinde ve yurtdışında, helal akreditasyonun önemini artırmaya ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılmasına karar vermek. ğ) Kurum faaliyetlerine yönelik yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri düzenlemeleri görüşüp karar vermek. ‒ 36 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) h) Helal akreditasyon kararlarını ve karar alma süreçlerini izlemek ve gerekli tedbirleri almak. ı) Şikayet ve itirazları değerlendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemek. i) İlgili mevzuat çerçevesinde uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanmasına karar vermek, diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapmak, görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olunmasına ve Kurumun bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine karar vermek. j) Yurtiçinde ofisler kurulmasına ilişkin teklifleri Bakanın onayına sunmak. k) Kurumun ihtiyaçlarına göre alt hizmet birimleri ile geçici veya sürekli çalışma grupları, komiteler ve bilirkişi komiteleri kurmak. l) Yardım, bağış ve sair gelirlerin kabul edilmesine karar vermek. m) Genel Sekreter tarafından yapılan düzenlemeleri görüşüp karara bağlamak. Danışma Kurulu MADDE 6- (1) Danışma Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Yönetim Kurulu MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu, Kurumun karar organıdır. Yönetim Kurulu, Başkan ve dört üye olmak üzere Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, iki üye kamu kurum ve kuruluşlarından ve iki üye özel sektör temsilcilerinden olmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından atanır. Başkan, Danışma Kurulu üyesi olup olmadığına bakılmaksızın kamu görevlileri veya uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlar arasından atanabilir. Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Başkan tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilir. Kurumu Başkan temsil eder. Bakan tarafından Başkanın yokluğunda Kurumu temsil etmek üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkanvekili atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler ara vermeksizin en fazla iki kez atanabilir. ‒ 37 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Seyahat Acentaları Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Otelciler Birliği Derneği, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Çay Konseyi ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar bildirilebilir. Danışma Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması hâlinde, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum veya kuruluş tarafından otuz gün içerisinde yeni temsilci bildirilir. (2) Yönetim Kurulu Başkanı Danışma Kurulu toplantılarına da başkanlık eder. (3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. (4) İhtiyaç görülmesi hâlinde, Yönetim Kurulunca birinci fıkrada sayılanların dışında ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Danışma Kurulu toplantılarına temsilci davet edilebilir. (5) Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurumun talep ettiği konulara yönelik inceleme yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak. b) Helal akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak. c) Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyelerde bulunmak. (2) Başkan ve üyelerin; a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımaları, b) Yurtiçinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları, şarttır. (3) Başkan ve üyeler atanma şartlarının bulunmadığının veya sonradan kaybedildiğinin tespit edilmesi durumunda veya hizmet gereği ve kamu yararı gözetilerek Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından görevden alınabilir. (4) Bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kuruluşların karar alıcı mercilerinde bulunan kişilerle birinci dereceden kan ve kayın hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunanlar, Yönetim Kurulu Başkan ve üyesi olamaz. (5) Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. (6) Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliğe en geç bir ay içinde atama yapılır. (7) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda asgari bir kez olmak üzere en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Başkanın dışında en az üç üyenin talep etmesi hâlinde, Kurul, Başkan tarafından beş gün içinde toplantıya çağrılır. Toplantıları Başkan yönetir. (8) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ‒ 38 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. (9) İlgili mevzuat uyarınca Devlet Personel Başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında aylık olarak yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde, uhdesinde kamu görevi bulunmayan Başkana sözleşme ücreti olarak ödenir. Bunlara ayrıca sekizinci fıkra hükmüne göre ödeme yapılır. Bu fıkra kapsamında görev yapan Başkan, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. (10) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Çalışma programını onaylamak, bütçe teklifini Bakana sunmak. b) Danışma Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak helal akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak. c) Helal akreditasyona yönelik usul ve esasları belirlemek, bu usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerin sonuçlanmasını sağlamak. ç) Görevleri ile ilgili konularda inceleme, araştırma ve proje yaptırmak, bu amaçla mal ve hizmet satın alınmasına karar vermek, ihtiyaç duyulması hâlinde belirlenecek bilirkişilerden hizmet satın alımına karar vermek. d) Akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti ve verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler ile Kurum adına görevlendirilen bilirkişilere yapılacak ödemeleri tespit ederek Bakan onayına sunmak. e) Görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması, yaptırılması, satılması ve kiralanmasına ilişkin teklifleri Bakan onayına sunmak. ç) Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak. d) Kurumun tarafsızlığının korunmasını teminen Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak. (6) Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. ‒ 39 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) f) Kurum faaliyetlerindeki ihtiyaçlara göre personel ve organizasyon ihtiyacını belirlemek, personelin işe alınması ve diğer işlemlerle ilgili karar vermek. g) Yurtiçinde ve yurtdışında, helal akreditasyonun önemini artırmaya ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılmasına karar vermek. ğ) Kurum faaliyetlerine yönelik yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri düzenlemeleri görüşüp karar vermek. h) Helal akreditasyon kararlarını ve karar alma süreçlerini izlemek ve gerekli tedbirleri almak. ı) Şikayet ve itirazları değerlendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemek. i) İlgili mevzuat çerçevesinde uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanmasına karar vermek, diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapmak, görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olunmasına ve Kurumun bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine karar vermek. j) Yurtiçinde ofisler kurulmasına ilişkin teklifleri Bakanın onayına sunmak. k) Kurumun ihtiyaçlarına göre alt hizmet birimleri ile geçici veya sürekli çalışma grupları, komiteler ve bilirkişi komiteleri kurmak. l) Yardım, bağış ve sair gelirlerin kabul edilmesine karar vermek. m) Genel Sekreter tarafından yapılan düzenlemeleri görüşüp karara bağlamak. Genel Sekreterlik MADDE 7- (1) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile Genel Sekretere bağlı daire başkanlıklarından oluşur. (2) Genel Sekreterin; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıması, Genel Sekreterlik MADDE 7- (1) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile Genel Sekretere bağlı daire başkanlıklarından oluşur. (2) Genel Sekreterin; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıması, ‒ 40 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) b) Yurtiçinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olması, c) İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinin birinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az (B) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması, ç) Kamu ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olması, şarttır. (3) Genel Sekreterin, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kuruluşların karar alıcı mercilerinde bulunan kişilerle birinci dereceden kan ve kayın hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunamaz. (4) Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: a) İlgili kuruluşlar arasında helal akreditasyon konusunda koordinasyonu sağlamak. b) Hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak. c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak ve izlemek. ç) Kurumun stratejik planını, yıllık faaliyet programını ve bütçe teklifini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, bunların uygulanmasını sağlamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak. d) Personelin yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması, artırılması ve sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak. e) Personelin hizmet birimlerine dağılımını yapmak. f) Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak. b) Yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olması, c) İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinin birinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az (B) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması, ç) Kamu ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olması, şarttır. (3) Genel Sekreterin, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kuruluşların karar alıcı mercilerinde bulunan kişilerle birinci dereceden kan ve kayın hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunamaz. (4) Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: a) İlgili kuruluşlar arasında helal akreditasyon konusunda koordinasyonu sağlamak. b) Hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak. c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak ve izlemek. ç) Kurumun stratejik planını, yıllık faaliyet programını ve bütçe teklifini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, bunların uygulanmasını sağlamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak. d) Personelin yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması, artırılması ve sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak. e) Personelin hizmet birimlerine dağılımını yapmak. f) Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak. ‒ 41 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Hizmet birimleri MADDE 8- (1) Kurumun hizmet birimleri ve görevleri şunlardır: a) Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı: Helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri yapan kuruluşların helal akreditasyon başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yapar. Akredite edilen kuruluşları izler ve denetler. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar. b) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı: Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdindeki çalışmaları takip eder, gerekli hazırlıkları yapar. Helal akreditasyon alanındaki anlaşmaların ve sistemlerin oluşumuna ve yürütülmesine katkı sağlar. Diğer ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar ve işbirliğini geliştirir. Karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanmasına yönelik müzakereleri yürütür ve sonuçlandırır. Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirir, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapar, bu kapsamda eğitim verir, araştırma ve yayın yapar veya yaptırır, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar. c) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Kurumun insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Kurum personelinin atama, eğitim, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütür. Kurumun ihtiyacı olan bilgi işlem, yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım ve benzeri her türlü idari, bütçe ve mali hizmetleri gerçekleştirir. Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür. Kurumun genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür. Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve uygular. Hizmet birimleri MADDE 8- (1) Kurumun hizmet birimleri ve görevleri şunlardır: a) Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı: Helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri yapan kuruluşların helal akreditasyon başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yapar. Akredite edilen kuruluşları izler ve denetler. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar. b) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı: Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdindeki çalışmaları takip eder, gerekli hazırlıkları yapar. Helal akreditasyon alanındaki anlaşmaların ve sistemlerin oluşumuna ve yürütülmesine katkı sağlar. Diğer ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar ve işbirliğini geliştirir. Karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanmasına yönelik müzakereleri yürütür ve sonuçlandırır. Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirir, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapar, bu kapsamda eğitim verir, araştırma ve yayın yapar veya yaptırır, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar. c) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Kurumun insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Kurum personelinin atama, eğitim, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütür. Kurumun ihtiyacı olan bilgi işlem, yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım ve benzeri her türlü idari, bütçe ve mali hizmetleri gerçekleştirir. Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür. Kurumun genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür. Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve uygular. ‒ 42 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Kurumun yürürlüğe koyacağı düzenleyici işlem çalışmalarında destek hizmetlerini sunar. Helal akreditasyon alanında bütün taraflarla yapılan sözleşmelerin gereklerini yerine getirir. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar. Yurtdışı ofisler MADDE 9- (1) Kurumun yurtdışında yürüteceği hizmetler için yurtdışında ofisler kurulabilir. Yurtdışı ofisleri, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur. (2) Kurum personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunun kararı ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Personelin statüsü, nitelikleri, atanması ve özlük hakları MADDE 10- (1) Kurum personeli, 657 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Bu Kanun ve ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görev ve hizmetler Helal Akreditasyon Uzmanları ve Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli ile diğer kadrolarda bulunan personel eliyle yürütülür. (2) Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Helal Akreditasyon Uzmanlığına atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. (3) Genel Sekreter Bakanın teklifi üzerine Başbakan onayıyla, hizmet birimlerinin başkanları Bakan onayıyla, diğer Genel Sekreterlik personeli ise Yönetim Kurulu tarafından atanır. (4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer Kurumun yürürlüğe koyacağı düzenleyici işlem çalışmalarında destek hizmetlerini sunar. Helal akreditasyon alanında bütün taraflarla yapılan sözleşmelerin gereklerini yerine getirir. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapar. Yurtdışı ofisler MADDE 9- (1) Kurumun yurtdışında yürüteceği hizmetler için yurtdışında ofisler kurulabilir. Yurtdışı ofisleri, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur. (2) Kurum personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunun kararı ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Personelin statüsü, nitelikleri, atanması ve özlük hakları MADDE 10- (1) Kurum personeli, 657 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Bu Kanun ve ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görev ve hizmetler Helal Akreditasyon Uzmanları ve Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli ile diğer kadrolarda bulunan personel eliyle yürütülür. (2) Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Helal Akreditasyon Uzmanlığına atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. (3) Genel Sekreter Bakanın teklifi üzerine Başbakan onayıyla, hizmet birimlerinin başkanları Bakan onayıyla, diğer Kurum personeli ise Yönetim Kurulu tarafından atanır. (4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer ‒ 43 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görevlendirilebilir. Kurumun bu yöndeki talepleri ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Kurum, bu fıkra kapsamında özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde belirli süre için yurtiçinde ve yurtdışında personel görevlendirebilir. Mali hükümler MADDE 11- (1) Kurumun gelirleri şunlardır: a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. b) Akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti. c) Yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler. ç) Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü yardım, bağış ve sair gelirler. d) Diğer gelirler. (2) Kurumun para, evrak ve her çeşit malı Devlet malı hükmündedir. (3) Kurumun görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Kurum tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak işlemler 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda yer alan harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisnadır. Çeşitli hükümler MADDE 12- (1) Kamu görevlisi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı kamu görevlilerine tatbik edilen cezalar uygulanır. (2) Kurum, helal akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesiyle ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görevlendirilebilir. Kurumun bu yöndeki talepleri ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Kurum, bu fıkra kapsamında özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde belirli süre için yurtiçinde ve yurtdışında personel görevlendirebilir. Mali hükümler MADDE 11- (1) Kurumun gelirleri şunlardır: a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. b) Akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti. c) Yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler. ç) Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü yardım, bağış ve sair gelirler. d) Diğer gelirler. (2) Kurumun para, evrak ve her çeşit malı Devlet malı hükmündedir. (3) Kurumun görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Kurum tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak işlemler 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda yer alan harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisnadır. Çeşitli hükümler MADDE 12- (1) Kamu görevlisi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı kamu görevlilerine tatbik edilen cezalar uygulanır. (2) Kurum, helal akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesiyle ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. ‒ 44 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (3) Bu Kanun kapsamında inceleme ve denetim göreviyle görevlendirilen Kurum personeline 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir. (4) Bu Kanunla düzenlenen helal akreditasyona ilişkin hususlar hariç 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Değiştirilen ve uygulanmayacak hükümler MADDE 13- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “İl Göç Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzman Yardımcıları” ibaresi, “İl Göç Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanlığına” ibaresi eklenmiştir. b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendine “Göç Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanları” ibaresi eklenmiştir. c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri” ibaresi, (g) bendine “Maliye Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Helal Akreditasyon Uzmanları” ibaresi eklenmiştir. (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “v) Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı hizmet alımları,” (3) Bu Kanun kapsamında inceleme ve denetim göreviyle görevlendirilenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir. (4) Bu Kanunla düzenlenen helal akreditasyona ilişkin hususlar hariç 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Değiştirilen ve uygulanmayacak hükümler MADDE 13- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “İl Göç Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzman Yardımcıları” ibaresi, “İl Göç Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanlığına” ibaresi eklenmiştir. b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendine “Göç Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanları” ibaresi eklenmiştir. c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri” ibaresi, (g) bendine “Maliye Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Helal Akreditasyon Uzmanları” ibaresi eklenmiştir. (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “v) Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı hizmet alımları,” ‒ 45 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “47) Helal Akreditasyon Kurumu” ibaresi eklenmiştir. (4) Ekli Cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvele Helal Akreditasyon Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. (5) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin (4) numaralı sırasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri,” ibaresi eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1- (1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolara atanmış olanlar İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları kaydıyla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile Helal Akreditasyon Uzmanı olarak atanabilirler. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı beşi geçemez. (3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “47) Helal Akreditasyon Kurumu” ibaresi eklenmiştir. (4) Ekli Cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvele Helal Akreditasyon Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. (5) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin (4) numaralı sırasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri,” ibaresi eklenmiştir. ‒ 46 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Yürürlük MADDE 14- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürürlük MADDE 14- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Binali Yıldırım Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. Bozdağ M. Şimşek F. Işık Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı R. Akdağ H. Çavuşoğlu A. Gül Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. B. Sayan Kaya Ö. Çelik F. Özlü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı J. Sarıeroğlu M. Özhaseki M. Çavuşoğlu Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı N. Zeybekci B. Albayrak O. A. Bak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı A. E. Fakıbaba B. Tüfenkci S. Soylu Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı L. Elvan O. A. Bak N. Ağbal Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı İ. Yılmaz N. Canikli V. Eroğlu Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı A. Demircan A. Arslan ‒ 47 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL ‒ 48 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL TBMM Basımevi - 2017

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul