(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ 27 YASAMA YILI 5 Sira Sayisi: 294 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3142) ve Dışişleri Komisyonu Raporu
Sayfa 2 -
Not: Bu Sıra Sayısına; elektronik ortamda “http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/sirasayi_sd.sorgu_baslangic ” internet adresindeki sorgu sayfası üzerinden erişilebilmektedir. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı
Sayfa 3 -
‒ 3 ‒ İÇİNDEKİLER Sayfa • 2/3142 Esas Numaralı Teklifin - TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı ............................................................................................ 4 - Genel Gerekçesi ......................................................................................................................... 4 • Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ............................................................. 5 • Dışişleri Komisyonu Raporu..............................................................6 • Teklif Metni......................................................................................... 8 • Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin ................................... 8 • Anlaşma Metni .................................................................................... 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 4 -
‒ 4 ‒ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Gelen Kâğıtlar Listesi’nde yayımlanan 720433 evrak numaralı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mustafa Şentop Tekirdağ HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR (2/3142) ESAS Dışişleri Komisyonu TALİ İçişleri Komisyonu GENEL GEREKÇE Uluslararası Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile Türk vatandaşları bir yıl, yabancılar ise altı ay süre ile ülkemizde araç kullanabilmektedir. Bu sürenin sonunda ülkemizde araç kullanabilmek için yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz ve Ukrayna’nın da tarafı olduğu Uluslararası Karayolu Trafiği Konvansiyonuna dâhil ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi için müracaat eden kişilere motorlu bisiklet, motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinası veya otomobil cinsi araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri muadili olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, bu sınıfların dışında kalan araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilmektedir. Sürücü belgelerinin tanınması ve değişimine ilişkin anlaşma akdettiğimiz ülkelerden alınan sürücü belgelerinde ise anlaşma ekinde yer alan denklik tablolarına göre ülkemiz sürücü belgesine karşılık gelen tüm sınıflar verilmektedir. Bu itibarla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma” 3 Şubat 2020 tarihinde Kiev’de imzalanmıştır. Bahse konu Anlaşma ile taraflardan birinin yetkili makamlarınca tanzim edilmiş sürücü belgelerinin diğer tarafın yetkili makamlarınca tanınması ve sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 5 -
‒ 5 ‒ T.C. Cumhurbaşkanlığı Sayı: 90666677-599-37974 Konu: Anlaşma 1 Ekim 2020 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 3 Şubat 2020 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma”yı Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince onaylanması uygun bulunmak üzere ilişikte bilgilerinize sunarım. Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 6 -
‒ 6 ‒ Dışişleri Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu 17/12/2021 Esas No: 2/3142 Karar No: 183 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1. Giriş Cumhurbaşkanlığınca 1/10/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma, 14/10/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop imzasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 15/10/2020 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna havale edilen 2/3142 esas numaralı Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 27’nci Yasama Dönemi 30/11/2021 tarihli 31’inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 2. Teklifin İçeriği Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Teklif ile taraflardan birinin yetkili makamlarınca tanzim edilmiş sürücü belgelerinin diğer tarafın yetkili makamlarınca tanınması ile sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini öngören Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir. 3. Komisyon Görüşmeleri Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından; Ukrayna’yla artan iş birliğimizin ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da güçlendirdiği, geçen sene 4,7 milyar dolar olan ticaret hacmimizin bu yıl Eylül ayı itibarıyla 5 milyar doları aştığı, ülkemizi ziyaret eden turist sayısının da yine Eylül ayı itibarıyla salgın öncesi rakamların üzerine çıkarak 2 milyona yaklaştığı, Ukrayna’nın karşılıklı olarak kimlikle seyahatin mümkün olduğu 5 ülkeden biri olduğu, bu uygulamanın getirdiği kolaylıkların karşılıklı hareketliliği de artırdığı, bu durumu dikkate alarak Ukrayna’ya giden vatandaşlarımızın pratikte karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırmaya öncelik verildiği ve Moldova gibi Ukrayna’yla da bu anlaşmanın akdedildiği, Uluslararası Karayolu Trafiği Konvansiyonu uyarınca, vatandaşlarımızın yurt dışına yerleşmeleri hâlinde ülkemizden aldıkları sürücü belgelerini altı ay sonra değiştirmeleri gerektiği, aynı durumun kendi ülkelerinde aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemize yerleşen Ukrayna vatandaşları için de geçerli olduğu, Gündemde yer alan benzer içerikli Moldova Anlaşması’nda bahsedilen sürücü belgelerinin değişimindeki denklik sorununun Ukrayna’yla da yaşandığı; ülkemizin, Moldova’nın ve Ukrayna’nın da Uluslararası Karayolu Trafiği Konvansiyonu’na üye olduğu, Anlaşma’nın sürücü belgelerinin eş değer şekilde değişimini sağlamayı amaçladığı, Ukrayna tarafının onay işlemlerini geçen sene Temmuz ayında tamamladığı, Komisyon üyeleri tarafından; Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 7 -
‒ 7 ‒ Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin bulunduğu aşamaya ve ülkemizin pozisyonuna ilişkin olarak yöneltilen görüş ve sorulara cevaben Dışişleri bakan yardımcısı tarafından; Türkiye’nin, sorunun Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne halel gelmeden diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesini vurguladığı, Minsk anlaşmalarının uygulanması için her zaman öncülük ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın son Türkmenistan ziyareti sonrasında Ukrayna ve Rusya arasında güvenilir bir ara bulucu olabileceğimiz yönündeki tavrının yakından takip edildiği, Bugün bu sorunun çözümü yönünde hayata geçirilen önemli bir uluslararası mekanizma olan AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna da kuruluşundan bu yana Türk diplomatlarımızın başkanlık ettiği, gerilim daha fazla tırmanmadan diplomasinin ve diyalogun öne çıkmasının en büyük önceliğimiz olduğu, Türkiye’nin burada kendiliğinden bir ara buluculuk süreci içine girmeyeceği, her iki tarafla da çok güçlü ilişkileri olan bir ülke olarak sorunun çözümü konusunda kolaylaştırıcı konumunun pekiştiği, ifade edilmiştir. 4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Teklifin l’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyon üyelerinden İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Teklif ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Kâtip Üye Akif Çağatay Kılıç Ceyda Bölünmez Çankırı Asuman Erdoğan İstanbul İzmir (Bu raporun özel sözcüsü) Ankara Üye Üye Üye Aydın Adnan Sezgin Mustafa Canbey Atilla Ödünç Aydın Balıkesir Bursa (Bu raporun özel sözcüsü) Üye Üye Üye Utku Çakırözer Derya Bakbak Ahmet Hamdi Çamlı Eskişehir Gaziantep İstanbul Üye Üye Üye Ahmet Ünal Çeviköz Zafer Sırakaya Hasan Turan İstanbul İstanbul İstanbul (Bu raporun özel sözcüsü) Üye Üye Üye Niyazi Güneş İsmail Özdemir Gülüstan Kılıç Koçyiğit Karabük (Bu raporun özel sözcüsü) Kayseri Muş Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 8 -
‒ 8 ‒ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞENTOP’UN TEKLİFİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI TANINMASI VE DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1- (1) 3 Şubat 2020 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI TANINMASI VE DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1- Teklifin l’inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 3- Teklifin 3’üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 9 -
‒ 9 ‒ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI TANINMASI VE DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMA Bundan böyle “Taraf Devletler” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu taraf oldukları ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan yükümlülükleri göz önünde bulundurarak, tarafların toprakları içerisinde karayolu trafiğini güvenli kılmak ve geliştirmek amacıyla aşağıda yer alan hususlarda mutabık kalmışlardır. Madde 1 1. Taraf Devletler, değişimi mümkün kılmak adına, Taraf Devletlerden birinin vatandaşı olan ve diğer tarafın toprakları içerisinde geçici veya kalıcı olarak ikamet izni olan kişiler (bundan böyle «sürücü belgesi sahibi» olarak anılacaktır) için tarafların yetkili makamlarınca ulusal mevzuatları uyarınca tanzim edilmiş geçici olmayan ve geçerli ulusal sürücü belgelerini (bundan böyle «sürücü belgesi» olarak anılacaktır) karşılıklı olarak tanırlar. 2. Taraf Devletlerden birinin yetkili makamınca düzenlenmiş bir sürücü belgesine sahip kişi, sürücü belgesinde belirtilen sınıfa karşılık gelen aracı, diğer Taraf Devletin toprakları üzerinde ve mevzuatıyla belirlenen süre boyunca sürme hakkına sahiptir. Madde 2 1. İşbu Anlaşmanın maddelerinde bahsi geçen “kalıcı ikamet” ve “geçici ikamet” kavramlarının yorumlanmasında ve yürütülmesinde tarafların yürürlükte olan kendi mevzuat hükümleri geçerlidir. 2. "Taraf Devletlerin yetkili makamları" terimi, Taraf devletlerde sürücü belgelerini düzenleyen ve değiştiren kurumlan (veya bunların yetkili birimlerini) ifade etmektedir. Madde 3 1. Sürücü belgesi sahibi, herhangi bir teorik veya pratik sınava tabi tutulmaksızın sürücü belgesini değiştirme hakkına sahiptir. 2. İşbu maddenin birinci fıkrasının uygulanabilmesini teminen, sürücü belgesi sahibi topraklarında değişimin gerçekleşeceği Taraf Devletin mevzuatında öngörülen sürücü belgesinin düzenlenmesi için gerekli asgari yaşı sağlamalıdır. 3. Sürücü belgesinin değişim tarihinde tarafların iç mevzuatları gereğince belgeye uygulanan kısıtlamalar, değişimi talep edilen sürücü belgesine anlaşmanın diğer Tarafınca değişim tarihi itibariyle uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 10 -
‒ 10 ‒ Madde 4 1. îşbu Anlaşma, yalnızca sürücü belgesi sahibinin değişimin yapılacağı Taraf Devletin topraklarına geçici veya kalıcı ikamet için taşınmasından önce düzenlenen sürücü belgeleri için uygulanır. 2. îşbu Anlaşma, Üçüncü Ülkelerden alınarak Taraf Devletlerden biri tarafından değişimi yapılmış sürücü belgelerine uygulanmaz. 3. Geçici sürücü belgeleri ile sürücülerin eğitimine ve yeniden eğitimine işaret eden belgeler ya da Taraf Devletlerin mevzuatına uygun olarak tamamlanan eğitim kurslarını teyit eden veya sürücü kursunu tamamlayanlara verilen belgeler, işbu Anlaşma çerçevesinde değişime tabi değildir. Madde 5 1. Değişimi mümkün kılmak adına, sürücü belgesinin sahibi belgesini teslim ederken beraberinde fotokopisini, değişimin yapılacağı Taraf Devletin resmi dilinde yapılmış usulüne uygun onaylı çevirisini ve ilgili sınıftaki aracın güvenli sürüşü için gerekli sağlık koşullarına sahip olduğunu gösterir belgeyi ibraz eder. 2. Değişimi gerçekleştirecek Taraf Devletin yetkili makamı, başvuru sahibinden değişime ilişkin gerekli ilave belgeleri sunmasını ve değişimin yapılacağı ülkenin mevzuatı uyarınca gerekli idari ücretleri ödemesini talep edebilir. 3. Taraf Devletlerin sürücü belgeleri arasındaki denklik, işbu Anlaşmanın Ek II’sinde yer alan eşdeğerlik tablolarına göre sağlanır. Madde 6 1. Değişimi gerçekleştirecek Taraf Devletin yetkili makamı, sürücü belgesinin geçerliliği ve doğruluğu hakkında bilgi verilmesi hususunda diğer Taraf Devletin yetkili ana makamına diplomatik yollarla talepte bulunur. 2. Taraf Devletin yetkili ana makamı, diğer Taraf Devletin yetkili makamının talebi üzerine bahse konu sürücü belgesi hakkında bilgi içeren bir cevap iletir. 3. Bir talepte bulunurken veya bir talebe cevap verirken, Taraf Devletlerin yetkili ana makamları ve yetkili makamları, Latin alfabesini esas alarak işbu Anlaşmanın Ek finde yer alan "Bilgi Paylaşımı" formunu kullanır. 4. Değişimi gerçekleştirecek Taraf Devletin yetkili makamı, diğer tarafın yetkili ana makamından bahse konu sürücü belgesinin geçersizliğine ilişkin bir bilgi gelmesi durumunda sürücü belgesinin değişimini reddedebilir. 5. İşbu maddenin hükümleri, Taraf Devletlerin yetkili makamlarının sürücü belgelerine dair bilgi almak için mevcut diğer yöntemleri kullanma ya da değişim için ibraz edilen sürücü belgesinin geçerliliğini ve gerçekliğini kanıtlayan sürücü belgesi sahiplerince sunulan usulüne uygun olarak onaylamış (apostil edilmiş) belgeleri kabul etme-haki arım etkilemez. " Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 11 -
‒ 11 ‒ Madde 7 1. Değişimin sonuçlarına bağlı olarak, 1 araf Devletin yetkili makamı, değiştirilen sürücü belgesini geri çeker ve diplomatik yollarla diğer Taraf Devletin yetkili ana makamına iade eder. 2. Değişimin ardından sürücü belgesini teslim alan Taraf Devletin yetkili ana makamı, belgenin geçerliliği, doğruluğu veya diğer verileriyle ilgili usulsüzlükler içermesi halinde diplomatik yollarla diğer Tarafın yetkili ana makamını bu hususta bilgilendirir. Madde 8 1. Taraf Devletlerin yetkili ana makamları aşağıdaki gibidir: a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için -Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı; b) Ukrayna Bakanlar Kurulu için - Ukrayna İçişleri Bakanlığı. 2. Taraf Devletler, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce ulusal sürücü belgesi örneklerini karşılıklı olarak diplomatik yollarla gönderir. 3. Yetkili ana makamların değişmesi durumunda Taraf Devletler, işbu Anlaşma üzerinde değişiklik yapmadan diplomatik yollarla birbirlerini bu hususta bilgilendirir. 4. Taraf Devletler, sürücü belgelerinde değişiklik olması ya da işbu Anlaşmanın uygulanmasını etkileyebilecek nitelikte ulusal mevzuatlarında herhangi bir düzeltme ya da değişiklik olması durumunda ivedilikle karşı tarafı bu hususta diplomatik yollarla bilgilendirir. 5. İşbu Anlaşmanın diplomatik yollarla etkileşimi öngören hükümlerinin uygulanmasında Türkiye Tarafının yetkili ana makamı ve yetkili makamları taleplerini Ukrayna’nın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliğine, Ukrayna Tarafının yetkili ana makamı ve yetkili makamları ise taleplerini Türkiye Cumhuriyeti’nin Ukrayna’daki Büyükelçiliğine iletir. Madde 9 1. İşbu Anlaşmanın hükümleri, Taraf Devletlerin taraf oldukları diğer uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez. 2. İşbu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanması esnasında doğabilecek uyuşmazlıklar, Taraf Devletlerin yetkili ana makamları arasında diplomatik yollarla yapılacak istişareler ve müzakereler aracılığıyla çözülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 12 -
‒ 12 ‒ Madde 10 1. îşbu Anlaşma süresiz olarak akdedilmiş olup Taraf Devletlerin Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihten altmış (60) gün sonra yürürlüğe girer. 2. İşbu Anlaşma, tarafların karşılıklı yazılı rızasıyla değiştirilebilir. Bahse konu değişiklikler, bu maddenin ilk fıkrasında öngörülen usule uygun şekilde yürürlüğe girer. 3. İşbu Anlaşmanın ekleri, Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olup Taraf Devletler tarafından diplomatik yollarla yapılacak karşılıklı yazılı rıza ile değiştirilebilir. 4. Taraf Devletlerden birinin ulusal mevzuatı, işbu Anlaşmada belirtilenlere kıyasla daha elverişli koşullar sağlıyorsa, bahse konu Taraf Devlet kendi ulusal mevzuatının hükümlerini uygular. 5. Taraf Devletler, diplomatik yollarla karşı Tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Anlaşmayı feshedebilir. Söz konusu fesih kararı, ilgili bildirimin alınmasından altı ay sonra yürürlüğe girer. îşbu anlaşma Kiev’de 03/02/2020 tarihinde Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde 2 (iki) nüsha halinde imzalanmış olup tüm metinler aynı derecede geçerlidir. îşbu anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasında veya yorumlanmasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda îngilizce metin esas alınır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA UKRAYNA BAKANLAR KURULU ADINA İçişleri Bakan Yardımcısı-Vali Arşen AVAKOV İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 13 -
‒ 13 ‒ Eki “BİLGİ DEĞİŞİMİ” FORMU TALEP TÜRKİYE / UKRAYNA YETKİLİ MAKAMININ ADI CEVAP TÜRKİYE / UKRAYNA YEKİLİ ANA MAKAMININ ADI -5- SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİME UYGUNDUR (“EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevaplayınız)_________________ TIOCBIIEHHS BOAIN ICHE IIS OBMIHY (BKasaTH "TAK" nn "HI")________  DRIVING LİCENSE IS VALID LOR EXCHANGE (Indicate “YES” or “NO”)________  DÜZENLENDİĞİ TARİH________  AATABMIAUI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  DATE OF ISSUE______________ Ek: Sürücü Belgesinin fotokopisi (ön ve arka) opaTOK: doroKonis MOCBiAHeHHS BogiS 3 o6ox cropiH Annex: Photocopy of driving license (both sides)____ 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ (UKRAYNA) SÜRÜCÜ BELGESİ (serisi ve numarası)____________ TYPEL[bKE (YKPAIHCbKE) TIOCBIAVEHHS BOAIN (cepis Ta HOMep) TURKISH (UKRAINIAN) DRIVING LİCENSE (series and number) 2 SOYADI IIPI3BMII[E SURNAME 3 AD IM’S NAME 4 DOĞUM TARİHİ AATA HAPOLDKEHHS DATE OF BIRTH 5 DOĞUM YERİ MICIE HAPOPDKEHHS PLACE OF BIRTH Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 14 -
‒ 14 ‒ -6- 8 GEÇERLİLİK TARİHİ ATA 3AKIHVEHHS CTPOKY I EXPIRY DATE 9 SINIFLAR (DÜZENLENDİĞİ TARİH) KATETOPlI fflATA BIKPMTTS) CATEGORIES (DATE OF ISSUE) 10 SÜRÜCÜ BELGESİ ÜÇÜNCÜ BÎR ÜLKE TARAFINDAN DÜZENLENİP DEĞİŞTİRİLMİŞTİR (“EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevaplayınız. “EVET” ise ilk düzenleyen ülkenin resmi kısaltmasını da belirtiniz) TIOCBIVEHHS IOXOVTb BI OBMIHY IIOCBIIUEHHS BOIIN TPETEOİ IEPKABM (BKa3aTM «HI» a6o «TAK». XKIO «TAK», to 3a3HaWMTM TaKOX MixHapopHy apeBiarypy xepxaBM nonepeaıiboı Bn^ani)________ ______ LİCENSE ORIGINS FROM EXCHANGE OF DRIVING LİCENSE OF A THIRD COUNTRY (İndicate “YES” or “NO” If"YES" - specify also international abbreviation of the country of previous issuance) Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 15 -
‒ 15 ‒ Ekil -7- II. EŞDEĞERLİK TABLOSU 16 Kasım 2008’den sonra düzenlenen Ukrayna sürücü belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgeleri ile değişimi için: I. EŞDEĞERLİK TABLOSU 16 Kasım 2008’den önce düzenlenen Ukrayna sürücü belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgeleri ile değişimi için: Ukrayna Sürücü Belgesi Sınıfları Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi Sınıfları A A, A, Al, A2, M B B,B1 C C,C1 D D, Dİ B + E BE C + E CE, C1E D + E DE, DİE Ukrayna Sürücü Belgesi Sınıfları Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi Sınıfları Al M A A, Al, A2 B1 B1 B B Cl Cl C c Dİ Dİ D D BE BE C1E C1E CE CE DİE rP1 E T.—y *------- TürkiyeBüyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Sayfa 16 -
‒ 16 ‒ -8- III. EŞDEĞERLİK TABLOSU 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgelerinin Ukrayna sürücü belgeleri ile Değişimi için: Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi Sınıfları Ukrayna Sürücü Belgesi Sınıfları Al Al A2 A, Al B B1,B,DI C Bl, B,D1,C1,C D Bl, B, Cl, BE, C1E, C, Dİ, DİE, CE E (27.04.1997‘den önce) Bl, B, BE, Cl, C1E, C, CE, Dİ, DİE, D, DE E (28.04.1997’den sonra) B1,B,C1,C,D1,D IV. EŞDEĞERLİK TABLOSU 1 Ocak 2016 tarihinden sonra düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgelerinin Ukrayna ____________________ sürücü belgeleri ile Değişimi için: Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi Sınıfları Ukrayna Sürücü Belgesi Sınıfları M - Al Al A2 A A A Bl Bl B B Cl Cl C C Dİ Dİ D D BE BE C1E C1E CE CE DİE . DIE DE . DE zT**. , de­L —  — ls~7fr TBMM Basımevi - 2021 Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 294)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul