(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

07.09.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik)’in Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi ve İmhasına ilişkin esasları açıklayan 6’ncı maddesi uyarınca, fiziki sermaye piyasası araçlarının ihraççı üyelerimiz tarafından MKK’ya teslimi öngörülmüştür.

Söz konusu fiziki teslim işlemlerine, Kuruluşumuz tarafından 21.09.2016 tarihi itibariyle başlanacak olup sürece ilişkin Kuruluşumuz uygulama detayları aşağıda yer almaktadır:

·          İlgili uygulamada, Kuruluşumuz üyesi ihraççıların Merkezi Kaydi Sistem (MKS) nezdinde sertifika bilgileri bulunan sermaye piyasası araçları teslim alınacak olup, teslim sürecinde sadece sertifika bilgilerine yönelik kontroller yapılacaktır. Bu kapsamda, MKK’ya teslime konu sermaye piyasası araçlarına ilişkin sertifika kupür bilgilerinin, MKS nezdinde teslim edilebilir nitelikte kayıtlı olması gerekmektedir. MKS nezdinde izlenmeyen sertifikalara ilişkin süreç, ilgili ihraççılar tarafından Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi 6’ıncı fıkrası kapsamında uygulanacaktır.

·          İhraççılar, teslim edilecek menkul kıymetlere ait bilgileri, MKS’ye “BP48- YTM Devir Giriş ve BP48- YTM Devir Onay” uygulamaları üzerinden kayıt edecekler, sonrasında teslim günü için randevu taleplerini fizikiteslimtalep@mkk.com.tr e-posta adresine bildireceklerdir. Taleplere verilecek cevap kapsamında fiziki sertifika teslimi, MKK tarafından bildirilen randevu tarih ve saatinde sağlanacaktır.

·          İhraççılar, teslim işlemleri için yetkilendirilen yetkili kişiye ilişkin ad, soyad bilgisini ve ilgili işlemler için yetkilendirdiğini içeren bir yazıyı, ekinde kimlik fotokopisi içerecek şekilde bildireceklerdir.

·          MKK’ya teslim sürecinde her işlem için ayrıca, Yönetmelik’in 3’nolu ekinde yer alan Taahhütname iletilecektir. İletilecek yazı ve Taahhütnamelerde imza sahiplerinin adı-soyadı yer almalı ve  ihraççı imza sirkülerinde belirtilen yetkili personel tarafından imzalanmalıdır.  

·          Fiziki menkul kıymetler, MKS’ye girilen bilgiler kapsamında Kuruluşumuzca hazırlanacak “Menkul Kıymet Teslim Formunda” yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak, uygun olması durumunda Kuruluşumuz tarafından teslim alınacaktır. “Menkul Kıymet Teslim Formu” MKK yetkilileri ve ihraççı tarafından teslimle yetkilendirilen kişi tarafından imzalanacak. Bir nüsha ihraççı yetkilisine verilecektir. 

·          Teslim sürecinde sorun yaşanmaması için, fiziki sertifikaların MKS’ye girilen sıralamada düzenlenerek teslim edilmesi gerekmektedir. 

·          MKK tarafından teslim alınan sertifika ve yatırımcı bilgileri Yatırımcı Tazmin Merkezine  bildirilecektir.

Söz konusu uygulamaya ilişkin ekran ve raporların kullanım kılavuzu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

     Saygılarımızla,     

Ek      : Kullanıcı kılavuzu

 

 

İlgili   : Bülent DEMİREL 0 212 334 57 00 – 6075

            Turgay ÖZTÜRK 0 212 334 74 62

 

 

 

 

Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:3 

34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL

www.mkk.com.tr

    Tel    : 0 (212) 334 57 00

   Faks : 0 (212) 334 57 57

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul