En son güncellemeler 30 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-245
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :41
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-245
Şikayetçi:
 Kilit Temizlik Taşımacılık Gıda Turizm İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, TURGUT TÜRKALP MAH. 79011 SOK. YÜREK APT. NO : 19/2 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü, G.M.K Bulvarı 33220 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43688
Başvuruya konu ihale:
 2012/161711 İhale Kayıt Numaralı "İşletmeler Başmühendisliğine Bağlı Gaziantep Otoyol Bakım İşletme Şefliği Emrinde Personel Nakli İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğütarafından 03.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İşletmeler Başmühendisliğine Bağlı Gaziantep Otoyol Bakım İşletme Şefliği Emrinde Personel Nakli” ihalesine ilişkin olarak Kilit Temizlik Taşımacılık Gıda Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012tarih ve 43688sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5236sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu teklif bedelinin yaklaşık maliyetin %20'sinin altında olduğu, bu nedenle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 

a) Adı: İşletmeler Başmühendisliğine bağlı Gaziantep Otoyol Bakım İşletme Şefliği emrinde Personel Nakli işi…” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşme ve eklerindeki işlerin yürütülmesinde, her türlü ulaşım, resim, harç, vergi ve sigorta giderleri ile Araç bakım, tamir, akaryakıt, sürücü ücreti (Yasal tüm ödemeler dahil) iaşe, konaklama yüklenicinin teklif ettiği fiyatlara dahildir…” düzenlemesi,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

 

 

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

 

            İtirazen şikâyete konu ihalenin, kamu ihale mevzuatı anlamında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı niteliği taşıdığı, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin kârsız tutarının altında kalan teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            İdare tarafından yaklaşık maliyetin %20 kârla hesaplandığının yaklaşık maliyet cetvelinde belirtildiği, ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesine göre, yüklenici kar oranının azami % 20 olarak belirlenebileceği dikkate alındığında, kâr hariç yaklaşık maliyetin 486.358,88 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Söğütlü Tarım Teks. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Kurtaran Nakl.Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından teklif edilen 465.960,00 TL tutar ile ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Sert Emlak Otomotiv Taşımacılık İnşaat Temizlik Orman Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif edilen 467.700,00 TL’nin kâr hariç yaklaşık maliyetin (486.358,88 TL) altında olduğu anlaşıldığından, Kurulun istikrar kazanmış kararları çerçevesinde kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren bu isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Söğütlü Tarım Teks. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Kurtaran Nakl.Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Sert Emlak Otomotiv Taşımacılık İnşaat Temizlik Orman Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi’nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul