• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1138
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :12
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1138
Şikayetçi:
 Hayati Ayık /Çevre Mühendisi, Hacı Ahmet Bab Mahallesi Selçuklu Yapı Koop. G Blok 9 K.5 Yenişehir Merkez ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 GASKİ Genel Müdürlüğü, İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. 27090 Şehitkamil GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7778
Başvuruya konu ihale:
 2007/17477 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Yerlerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 06.01.60.0026/2007-20 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            GASKİ Genel Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Yerlerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayati Ayık´ın 12.03.2007 tarih ve 7778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; içme suyu projeleri Çevre Mühendisliğinin uzmanlık sahasında olmasına rağmen, GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan “Muhtelif Yerlerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ait ilanın 4.4 üncü maddesinde ihale konusu işe Çevre Mühendisliğinin denk sayılmadığı, 2006/193552, 2006/159879, 2005/51024, 2005/119411, 2006/187333 ve 2007/14335 İhale Kayıt Numaralı içme suyu yapım ihalelerinin ilanında doğru uygulama yapılarak Çevre Mühendisliğinin ihale konusu işe denk sayıldığı, Çevre Mühendisliğinin İnşaat Mühendisliğinden ayrılarak kurulan bir mühendislik dalı olduğu, İçme Suyu Tesisleri, İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Kanalizasyon, Atıksu Arıtma Tesisleri, Yağmursuyu Uzaklaştırma Tesisleri, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri gibi alt yapı tesislerinin Çevre Mühendisliği kurulduktan sonra İnşaat Mühendisliğinin çalışma alanından alınıp Çevre Mühendisliğinin çalışma alanına bırakıldığı, bu nedenle içme suyu projelerinin yapımı ve inşaat tatbikatı işlerinde asıl uzman olan mesleğin Çevre Mühendisliği olduğu, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin 6 ncı paragrafında; “Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.” denildiği, idarenin ilanın 4.4 üncü maddesinde meslek şeçimi yaparken alınan akademik eğitimi dikkate almadığı, bu nedenle söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci paragrafına ve anılan tebliğe aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına


Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul