• Karar No: 2007/UH.Z-2149
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :85
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2149
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti. Ataç 1 Sokak No:20/6 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediye Başkanlığı Seyitgazi Mh. Nuh Naci Yazgan Cad. No:30 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16891
Başvuruya konu ihale:
 2007/33614 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi, Konteynırlara Doldurulması, Nakli, WC’lerin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.12.95.G012/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi, Konteynırlara Doldurulması, Nakli, WC’lerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.06.2007 tarih ve 16891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuruya konu ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın Kamu İhale Kurulunun 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2032 nolu kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanda mevzuata aykırı düzenlemelere yer verildiği tespit edildiğinden idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin 01.06.2007 tarihli “Temizlik işlerinin devamlılık arz eden iş olması ayrıca okulların kapanacak olması ve yaz aylarında olmamız nedeni ile temizlik işlerinin gecikmesi durumunda sinek, koku ve çocukların mikrop kapması gibi olumsuzluklar oluşabileceğinden ihale işlemlerine devam edilmesinde kamu yararı bulunmaktadır. Kamu sağlığı ve kamu yararı açısından işlerin aksamaması gerektiğinden ihale işlemlerinin devamı ile en düşük teklifi veren firmayı sözleşmeye davet etmemizi olurlarınıza arz ederiz.” cevabını bildirdiği, idarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının gerekli koşulları taşımadığı, firmalarını hak kaybına uğratacak nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın Kamu İhale Kurulunun 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2032 nolu kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul