• Karar No: 2007/UH.Z-2244
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :109
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2244
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.13
Başvuruya konu ihale:
 2006/156907 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri 2006 mali yılı 2 aylık (Kasım – Aralık) 125 işçi ile Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.12.25.0188/2007-41 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği nce 26.10.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri  2006 mali yılı 2 aylık (Kasım – Aralık) 125 işçi ile Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875.13 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Vurallar firması tarafından çalıştırılan işçilere ait SSK primlerinin yatırılmadığı, Ödemelerde hastaneye iş yapan firmalar arasında kayırmalar yapıldığı sadece Vurallar şirketine ödemelerin yapıldığı,

 

2) İhalenin 2 aylık zaman dilimlerinde uzatılarak pazarlık usulü ile Vurallar firmasına verildiği iş deneyim belgesi elde etmesini sağlamak amacıyla verildiği, “İhalenin Mahmut Vural’a ait Vurallar firmasına verildiği, pazarlıkla yapılan ihalelerde sadece Mahmut Vural’ın firmalarının davet edildiği iddia edilmektedir. 

 

İncelenen ihalede,  

 

Vurallar firması tarafından çalıştırılan işçilere ait SSK primlerinin yatırılmadığı, Ödemelerde hastaneye iş yapan firmalar arasında kayırmalar yapıldığı sadece Vurallar şirketine ödemelerin yapıldığı iddiasına ilişkin olarak;  

 

Söz konusu iddialar ihale sürecine ilişkin olmayıp sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalenin 2 aylık zaman dilimlerinde uzatılarak pazarlık usulü ile Vurallar firmasına verildiği iş deneyim belgesi elde etmesini sağlamak amacıyla verildiği, “İhalenin Mahmut Vural’a ait Vurallar firmasına verildiği, pazarlıkla yapılan ihalelerde sadece Mahmut Vural’ın firmalarının davet edildiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

2006/156907 ihale kayıt numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri 2006 mali yılı 2 aylık (Kasım – Aralık) 125 işçi ile Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti İşi Hizmet Alımı” işinin, 26.10.2006 tarihinde “2006/92499 IKN’li Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti işi ihalesine bir şikayete istinaden yapılan inceleme neticesinde ihalenin durdurulması kararı alındığından ve halen pazarlık usulü ile devam eden ihalenin ay sonunda sona ermesi ve açık ihale için yeterli süre olmaması  gerekçesi ile pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği,

 

İddia konusu ihalenin Vurallar Temizlik Teks.Gıda ve Day.Tük.San.Tic.Ltd.Şti. dışında ihaleye davet edilen diğer firmaların ihbar dilekçesinde Mahmut VURAL’ın firması olmadığı, İdarece 4 isteklinin davet edildiği, ancak 3 istekli tarafından teklif verilen söz konusu ihalede en düşük teklif fiyatını veren Vurallar Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Vurallar Temizlik Teks.Gıda ve Day.Tük.San.Tic.Ltd.Şti firmasının söz konusu ihaleye   İstanbul Anadolu Yakası İl Telekom Müdürülüğü’nden aldığı iş deneyim belgesini sunduğu ve 31.10.2006 tarihinde Vurallar Temizlik Teks.Gıda ve Day.Tük.San.Tic.Ltd.Şti firması ile sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı  maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul