• Reklam Kurulu Bülteni: 09.12.2014 Sayı 231
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dosya No: 2014/1248

Şikayet Edilen: Reckitt Benckiser Tem. Mal. San. ve Tic. A.Ş.

Şikayet Edilen Reklam: “Cillit Bang Turbo Power” markalı ürüne ilişkin olarak muhtelif televizyon kanallarında ve ürün ambalajında yayınlanan reklamlar.

Reklam Yayın Tarihi: 01.08.2014-13.10.2014

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, ürün ambalajı

Tespitler: “Cillit Bang Turbo Power” markalı ürüne ilişkin olarak muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda; “Bir,iki, üç,ondört. Ovalamaya da krem temizleyiciye de boşa para harcamaya da STOP. Çünkü Cillit Bang Turbo Power öyle güçlü ki, bir şişesi tam 14 krem temizleyicinin yaptığını tek başına yapar. Super: 1 Cillit Bang Turbo Power= 14 Krem Temizleyici. Ovalamadan hesaplı temizlik. 14 şişe kremin temizlediği yüzeyi, 1 Cillit Bang tek başına temizler." ve ürün ambalajında; “ Kir ve kireç sökücü. Yeni Cillit Bang Kir ve Kireç Sökücü, Turbo Power sayesinde anında harekete geçer. Kireci, sabun artıklarını, kiri ve pası saniyeler içinde söker atar. Bang'in uzmanlık alanları: cam, seramik, akrilik gibi birçok farklı yüzey, zorlu kireç kalıntıları, sabun artığı, pas ve günlük kirler" şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: "Cillit Bang Turbo Power" markalı ürüne ilişkin muhteif televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda yer alan ifadelere ilişkin olarak yapılan bilimsel testte ürünün sprey bazlı olmasına rağmen piyasadaki krem temizleyici ve jel formundaki ürünler ile kıyaslandığı, temizlik performansının doğru biçimde ölçülebilmesi için aynı nitelikte ve özellikte ürünler ile karşılaştırma yapılması gerektiği, ayrıca testin yalnızca birkaç marka ürün baz alınarak yapıldığı, piyasadaki diğer benzer ürünlerle de karşılaştırma yapılması gerektiği, diğer taraftan reklamlarda yer alan "1 Cillit Bang Turbo Power=14 Krem Temizleyici" iddiasının yapılan test ile ispatlanamadığı, böylece test sonuçlarının reklamlarda kullanılan iddiaları ispatlama konusunda yetersiz olduğu,

Ayrıca 14 krem temizleyici ürünü almak yerine 1 Cillit Bang ürünü satın alarak boşa para harcamadan temizlik yapılabileceği algısının ortalama tüketici nezdinde yaratılmak istendiği, böylece "krem temizleyici" ürünlerine yönelik kötüleme olduğu,

Bununla birlikte ürün ambalajında “Kir ve Kireç Sökücü, Kireci, sabun artıklarını, kiri ve pası söker atar. Bang'in uzmanlık alanları: cam, seramik, akrilik gibi birçok farklı yüzey, zorlu kireç kalıntıları, sabun artığı, pas ve günlük kirler” şeklinde ifadeler yer almasına rağmen yapılan bilimsel testte sadece kireç sökme performansının ölçüldüğü, fakat krem temizleyicilerin kireç sökme gibi ana vaadi ve ana faydası olan kir, pas, sabun artıkları, günlük kirleri çözmeye yönelik herhangi bir test sonucunun yer almadığı, kireç ile kirin farklı unsurlar olması sebebiyle teste tabi tutulması gerektiği, sadece kireç sökme performansında en iyi olduğu sonucundan 1 Cillit Bang'in 14 krem temizleyiciye eşit olduğu sonucuna varılamayacağı, bu sebeple testin iddiayı kanıtlamada yetersiz kaldığı, dolayısıyla söz konusu reklamlardaki ifadelerin tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı olduğu,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5/a, 5/b, 5/e,7/a,7/c,7/g, 11/b,11/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi,

hükümlerine aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren Reckitt Benckiser Tem. Mal. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanunun 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 200.000-TL (İkiyüzbin Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir
Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul