En son güncellemeler 19 Temmuz 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24074&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Erişim Tarihi:10-11-2017