En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24139&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=SER%C4%B0%20NO:%2027
Erişim Tarihi:05-12-2017