En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır

KAYNAK BİLGİSİ

Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4115&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=&Tertip=&No=
Erişim Tarihi:17-01-2018