KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete resmi web sitesi
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180308M1-3.pdf
Erişim Tarihi:12-03-2018