En son güncellemeler 21 Şubat 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130129-3.htm
Erişim Tarihi:29-01-2013