En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Resmi Web Sitesi
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/BDDK_Kurul_Kararlari/76753559-Alternatifbank%20faaliyet%20geni%C5%9Flemesi%20talebi%20hk%20-3624.pdf
Erişim Tarihi:27-02-2013