KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Resmi Web Sitesi
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/BDDK_Kurul_Kararlari/76283549-Asya%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20faaliyet%20geni%C5%9Flemesi%20talebi%20hk%20-3103.pdf
Erişim Tarihi:27-02-2013