En son güncellemeler 14 Haziran 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180921-5.pdf
Erişim Tarihi:21-09-2018