KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.6326&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Erişim Tarihi:26-03-2013