En son güncellemeler 13 Eylül 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11180&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=&Tertip=&No=
Erişim Tarihi:11-01-2019