En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31246&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=&Tertip=&No=
Erişim Tarihi:04-02-2019