KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Erişim Tarihi:07-10-2013