En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19184&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Erişim Tarihi:11-03-2017