En son güncellemeler 18 Ekim 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10280&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Erişim Tarihi:21-06-2019