KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.32698&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=&Tertip=&No=
Erişim Tarihi:02-08-2019