KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190903-2.htm
Erişim Tarihi:03-09-2019