En son güncellemeler 23 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.17052&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=&Tertip=&No=
Erişim Tarihi:22-07-2015