En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.726&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Erişim Tarihi:15-07-2008