KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Rekabet Kurumu Resmi Web Sitesi
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21281.pdf
Erişim Tarihi:16-07-2008