En son güncellemeler 27 Kasım 2020 iş günü sonunda yapılmıştır

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.1847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Erişim Tarihi:15-07-2008